Dvasiniai skaitiniai

Ačiū, kad tu esi tu!

Xochitl Dixon
2019 January 03 d.

„Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi“ (Ps 100, 4).

Mano mama gulėjo onkologijos centre, o aš ją slaugiau ir gyvenau tame pačiame pastate. Ten aš susipažinau su Lora, kuri slaugė savo vyrą ir gyveno toliau koridoriuje. Mes su Lora kalbėjomės, juokėmės, atviravome, verkėme ir meldėmės. Kiekvienai iš mūsų reikėjo palaikymo, ir mes labai prisirišome viena prie kitos.

Kartą, aš pavėlavau į nemokamą autobusą, kuris veždavo gyventojus į miestą apsipirkti. Tuomet Lora pasiūlė mane nuvežti į parduotuvę savo automobiliu. Su dėkingumo ašaromis aš priėmiau pasiūlymą. „Dėkoju, kad tu, esi tu“, - pasakiau. Ji iš tiesų buvo nuostabus žmogus. Aš ją vertinau už jos pagalbą ir gerą charakterį.

100 psalmėje reiškiama padėka Dievui už tai, Kas Jis yra, o ne už tai, ką Jis daro. Psalmininkas kviečia „visas šalis“ (Ps 100, 1) „tarnauti Viešpačiui su džiaugsmu“ (Ps 100, 2) ir pažinti „kad Viešpats yra Dievas“ (Ps 100, 3). Kūrėjas kviečia mus ateiti Jo akivaizdon ir girti bei šlovinti Jį (Ps 100, 4). Viešpats iš tikrųjų vertas nepaliaujamo dėkingumo, nes „Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms“ (Ps 100,5).

Viešpats visada bus Visatos Kūrėjas ir Globėjas, taip pat mylintis mus Tėvas. Jis tikisi iš mūsų nuoširdžius ir džiugaus dėkingumo.

Viešpatie, dėkoju, kad Tu esi Tu!

Kam jūs šiandien galite papasakoti apie Dievo meilę?

© Our Daily Bread