Dvasiniai skaitiniai

Akimirkos Viešpats

James Banks
2019 January 03 d.

„Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius“ (Pat 16, 9).

Neseniai dirbau perstatant namą sūnaus, kuris gyvena už trijų valandų kelio. Darbas užėmė daugiau laiko, negu tikėjomės. Kas rytą meldžiausi, kad iki saulės laidos darbą užbaigtume. Tačiau kiekvieną vakarą likdavo dar daug darbo rytdienai.

Kodėl? Galbūt buvo kažkokia ypatinga užtrukimo priežastis? Vieną rytą atėjo atsakymas. Man tik spėjus paimti rankon įrankį, suskambo telefonas. Nepažįstamas balsas pasakė: „Įvyko nelaimingas atsitikimas. Jūsų dukra sužeista. Nedelsiant atvažiuokit“.

Ji gyveno netoli sūnaus. Nuvažiuoti truko 14 minučių. Jeigu aš būčiau buvęs namuose, tai ją pasiekti būtų prireikę trijų valandų. Aš vykau į ligoninę paskui greitąją pagalbą ir prieš operaciją guodžiau savo dukrą. Ten ją laikydamas už rankos, aš supratau, kodėl užtruko darbai. Kitaip aš nebūčiau spėjęs, kada reikėjo būti šalia.

Dievui priklauso visos mūsų gyvenimo akimirkos. Tai suprato moteris, kurios sūnų prikėlė pranašas Eliziejus (2 Kar 4, 18-37). Dėl bado ji paliko tėvynę, vėliau grįžusi po septynerių metų, atėjo pas karalių prašyti, kad jai grąžintų paveldėtą žemę. Tuo metu karalius kalbėjosi su pranašo Eliziejaus tarnu Gehaziu. Ir tą pačią minutę, kai Gehazis pasakojo apie prisikėlimo stebuklą, moteris įėjo pas karalių (2 Kar 8, 5). Karalius patenkino jos prašymą.

Mes nežinome, ką mums atneš kita akimirka. Tačiau Dievas savo išmintimi ir gailestingumu gali bet kokią situaciją pakeisti į gerą. Tegul Jis duoda mums malonę gyventi, tikintis Jo nuostabių dalykų.

Dėkoju, Viešpatie, už gyvenimo dovaną. Padėk man būti Tavo ištikimu tarnu ir visuose dalykuose sekti paskui Tave.

Dievo rankose mūsų gyvenimas praeis kur kas geriau negu mūsų pačių.

© Our Daily Bread