Dvasiniai skaitiniai

Kitoje pusėje

Tim Gustafson
2018 December 17 d.

„Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12).

Ganoje potvynio metu srovė nuplovė tiltą per Tano upę. Nju-Krobo gyventojai buvo „atkirsti nuo civilizacijos“. Pastoriaus Samuelio Apijaus bažnyčią, kuri buvo kitame krante, pradėjo lankyti mažiau žmonių.

Kaip tik tuo laiku pastorius Samuelis plėtė prie bažnyčios buvusią vaikų prieglaudą, kad būtų galima priimti daugiau našlaičių. Ir staiga tokie nemalonumai! Jis ėmė melstis. Tada jo bažnyčia ėmė organizuoti Nju-Krobe pamaldas lauke prie upės. Po kurio laiko jie pakrikštijo naujus tikinčiuosius Jėzuje. Buvo įkurta dar viena bažnyčia. Ir ne tik tai. Nju-Krobo bendruomenė galėjo pasirūpinti našlaičiais, kuriems reikėjo būsto. Nepaisant visų sunkumų, Dievas atliko savo atkuriamąjį darbą.

Kai apaštalas Paulius pateko į kalėjimą, dėl aplinkybių jis nepradėjo beviltiškai skųstis. Savo nuostabiame laiške Filipiečiams jis rašė: „Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12). Dėl to, kad Paulius pateko į kalėjimą, visas pretorijus sužinojo apie Kristų (Fil 1, 13). O Pauliaus kalinimo paakinti likusieji laisvėje broliai ėmė daug drąsiau skelbti Evangeliją (Fil 1, 14).

Nepaisant sunkių aplinkybių, apaštalas Paulius ir pastorius Samuelis sugebėjo rasti naujas galimybes tarnystei. O ką Dievas, nepaisant kliūčių, daro jūsų gyvenime?

Viešpatie, kartais mums atrodo kad mes atsidūrėme netinkamoje vietoje. Tačiau mes žinome, kad Tu esi visur. Padėk mums, nepaisant aplinkybių, matyti Tave.

„Dievas atlieka savo darbą bet kurioje vietoje. Taip sakoma Biblijoje“ - Matt Chandler

© Our Daily Bread