Straipsniai

Meilė niekada nesibaigia

Rick Renner
2018 December 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia...“ (1 Kor 13, 4-8).

Šis skyrius yra baigiamasis nagrinėjant 1 Korintiečiams 13, 4-8, kur Paulius aprašo Dievo meilės – agapės nuostatas ir elgesį. Savo pasakojimą apie meilę – agapę jis baigia įtikinamu teiginiu „Meilė niekada nesibaigia“.

Senovės graikų k. žodis „pipto“ – „baigtis“, reiškia „nukristi iš aukštos vietos“. Retais atvejais jis apibūdina kritusi mūšyje karį. Dažnai žodis „pipto“ vartojamas kaip „kristi“, „griūti“, „nusivilti“. 1 Korintiečiams 13,8 Paulius pavartojo šį žodį, norėdamas įtvirtinti nekintamą tiesą: meilė niekada nenusivilia ir nepralaimi.

Niekam nėra paslaptis, kad dažnai žmonės vieni kitus nuvilia. Aš esu tikras, jog kažkada ir jus yra nuvylę. O norint būti visiškai sąžiningiems, tai ir jūs esate nepateisinę kažkieno lūkesčių. Tačiau Dievo meilė – agapė niekuomet nenuvilia, niekuomet nesugriauna vilčių. Ja visada galima pasikliauti, ja visuomet galima pasitikėti.

Žmogus, kurį jūs gerbiate, gali prarasti savo padėtį visuomenėje, ir jums dėl to bus sunku. Jūsų draugui gali nutikti kažkokių nemalonumų, ir tai vėl jums sukels skausmą. Tačiau jūs galite būti tikri, jog Dievo meilė – agapė niekada jūsų nenuvils. Ši meilė yra pastovi, nekintanti, patikima. Šia meile jūs visada galite pasitikėti, ja galite pasikliauti. Dievas nori, kad jūs išmoktumėte meilę – agapę parodyti žmonėms, todėl Šventoji Dvasia ir paskatino apaštalą Paulių parašyti šias eilutes 1 Korintiečiams 13,1-8. Šios eilutės kaip veidrodis, į kurį mes turime nuolat žiūrėti, kad suprastume, kiek Dievo meilės mums pavyksta parodyti žmonėms.

Aš surinkau visus žodžius, frazes, posakius, kuriuos mes išnagrinėjome šiuose skyriuose, ir sudariau iš jų vieningą tekstą. Perskaitykite jį lėtai, o paskui paklauskite savęs: „Ar aš išlaikiau meilės – agapės testą? O gal man reikia mokytis tokią meilę parodyti žmonėms?

Išplėstas 1 Korintiečiams 13, 4-8 vertimas:

„Meilė kantriai ir karštai elgiasi su kitais, ji turi tiek kantrybės, kiek tik galėtų prireikti;

Meilė nereikalauja dėmesio tik sau, atvirkščiai, ji susitelkusi į kitų poreikius ir pasirengusi jiems duoti tai, ko jiems reikia;

Meilė nėra ambicinga, nesusikoncentravusi į save, nėra panirusi į save tiek, kad neturėtų laiko galvoti apie kitų troškimus ir poreikius;

Meilė nekalba visą laiką vien tik apie save, nuolat perdėdama ir pagrąžindama tiesą, kad pasirodytų svarbesnė kitų akyse;

Meilė neišpuiksta, nesikelia, išdidžiai ir arogantiškai nesielgia, nežiūri iš aukšto;

Meilė nėra šiurkšti ir nemandagi, ji nėra nerūpestinga ir neprotinga, ji nesielgia su žmonėmis netaktiškai;

Meilė nemanipuliuoja, nerezga intrigų ir neieško veidmainiškų būdų, kad pateiktų dalykus sau naudingoje šviesoje;

Meilė nepradeda konflikto ir nekalba tokių aštrių ir geliančių žodžių, kurie sukelia agresyvią reakciją;

Meilė nedaro visų klaidų ir neteisingų prasikaltimų apskaitos, kurias kažkas buvo jai padaręs;

Meilė nedžiūgauja, kai mato, kad su kokiu nors žmogumi buvo neteisingai pasielgta;

Meilė džiūgauja, triumfuoja, labai džiaugiasi tiesa;

Meilė apgina, paslepia, apsaugo, apdengia ir saugo žmones, kad jie nebūtų demaskuoti;

Meilė kiekvienoje situacijoje iš visų jėgų tikisi geriausių dalykų;

Meilė visuomet viliasi kitais ir kitiems linki geresnių dalykų bei iš anksto mėgaujasi išsipildymu;

Meilė niekuomet nepalieka, niekuomet nenuleidžia rankų ir niekuomet nepasiduoda;

Meilė – agapė niekuomet nenuvilia, niekuomet nesugriauna vilčių“.

Ar Jūs priklausote žmonėms, turintiems meilę – agapę? Ar stengiatės pasiekti aukščiausią meilės lygį, kurio Dievas tikisi iš jūsų? Ar elgiatės su aplinkiniais mylėdami juos Dievo meile? Ar gal jums dėl to dar reikia augti ir keistis?

Taip, kaip jūs elgiatės su žmonėmis, kaip jūs juos mylite ir kokie jautrūs jiems esate, yra nepaprastai svarbu. Todėl verta stoti Dievo akivaizdon ir paprašyti Jo, kad jums parodytų, kam ir kiek jums trūksta meilės – agapės.