Dvasiniai skaitiniai

Išminties šaltinis

Jennifer Benson Schuldt
2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9).

Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Panašų ginčą turėjo išspręsti senovės Izraelio teisėjas karalius Saliamonas. Dvi moterys pareiškė teises į tą patį kūdikį. Kiekviena iš jų vadino save motina. Išklausęs jas abi, karalius liepė atnešti kardą ir perkirsti kūdikį pusiau. Tikrąją motiną apėmė siaubas ir ji meldė Saliamono atiduoti jį priešininkei, bet tik vaiko nenužudyti (1 Kar 3, 26). Karalius atidavė kūdikį tikrajai motinai.

Išmintis yra būtinai reikalinga, norint priimti sprendimus atskirti, kas yra teisinga, o kas neteisinga. Jeigu mes iš tiesų vertiname išmintį, tai turime prašyti Dievo, kad duotų išmintingą širdį, kaip tai padarė Saliamonas (1 Kar 3, 9). Dievas gali atsakyti į mūsų maldas ir padėti mums suderinti savo poreikius bei troškimus su kitų interesais. Jis taip pat gali mums padėti paaukoti trumpalaikę naudą dėl ilgalaikių dalykų (kartais dėl amžinojo gyvenimo), kad savo gyvenimu galėtume Jį pagarbinti.

Mūsų Dievas – ne vien tobulas ir išmintingas teisėjas. Jis taip pat jautrus patarėjas, pasirengęs su kaupu pasidalinti savo išmintimi su mumis (Jok 1, 5).

Aš garbinu Tave, Dieve, kaip išminties šaltinį. Parodyk man, kaip priimti sprendimus, kurie suteiktų šlovę Tavo vardui.

Reikia išminties? Ieškokite jos pas Šaltinį, kuris tik vienas gali ją suteikti.

© Our Daily Bread