Dvasiniai skaitiniai

Ką mes turime

Kirsten Holmberg
2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12).

Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas. Vieni pasišovė nupirkti duonos, kiti – paruošti salotas arba desertą. Tačiau vienai iš svečių buvo labai striuka su pinigais. Ir nors ji norėjo praleisti vakarą su tais, kuriuos mylėjo, tačiau neturėjo, iš ko nupirkti ko nors vaišėms. Todėl pasisiūlė prieš šventę sutvarkyti šventės namus.

Ją ir be nieko būtų mielai sutikę. Tačiau ji pati labai norėjo padaryti tai, ką galėjo. Man regis, tokį patį požiūrį galima regėti ir Pauliaus žodžiuose Laiške korintiečiams 8, 12. Korintiečiai norėjo padėti stokojantiems krikščionims, ir Paulius skatino juos įgyvendinti tą jų troškimą. Jis juos giria už norą pasitarnauti ir sako, kad jų pasiruošimas aukoti, daro bet kokį įnašą malonų Dievui (2 Kor 8, 12).

Pasiaukojimą mes dažnai vertiname pinigų kiekiu, ypač jei žmonės pasiturintys, o duoda ne tiek daug, kiek mes iš jų tikimės. Bet Dievas žiūri kitaip: Jis mato ir myli nuoširdų mūsų norą duoti tiek, kiek turime.

Viešpatie, padėk man vertinti tai, ką Tu man davei, net jei pagal pasaulio standartus tai nėra daug. Padėk man būti dosniai.

Dievas mėgsta bet kokio dydžio nuoširdžią auką.

© Our Daily Bread