Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kas vairuoja?

James Banks
2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25).

Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.

Neseniai Timas važiavo man iš paskos automobilių sraute ir, kad neatsiliktų, padarė kelis pavojingus manevrus. Kai mes atvykome į vietą, aš paklausiau: „Ei, Timai, ar tik ne pabaisa vairavo mašiną?“

Kitą sekmadienį aš užmiršau namuose savo pamokslo konspektą. Teko skubiai važiuoti jo pasiimti, ir važiuodamas aš „praskridau“ pro Timą. Po pamaldų jis priėjo prie manęs ir paklausė: „Kas per pabaisa važiavo šiandien tavo automobiliu?“ Mes pasijuokėme, bet, žinoma, jis buvo teisus. Turėjau laikytis greičio apribojimų.

Biblija mus ragina artimai bendrauti su Dievu ir skatina „pavesti save Dievui“ (Rom 6, 13). Tą dieną aš priėmiau Timo žodžius kaip pamokymą iš Dievo, kad visada ir visuose dalykuose reikia paklusti Jam.

Klausimą „Kas vairuoja?“ galima taikyti ir mūsų gyvenime. Ar mes neleidžiame mūsų nuodėmingos prigimties „pabaisoms“ mus valdyti? Tarp jų – egoizmas, baimė, godumas ir kitos. Tačiau gal mes paklustame Šventosios Dvasios ir Dievo malonės vedimui?

Paklusnumas Dievui visada yra geras ir naudingas. Apie Dievo išmintį Biblijoje yra pasakyta: „Jos keliai – malonės keliai, visi jos takai – ramybė“ (Pat 3, 17). Pats geriausias sprendimas – sekti paskui ją.

Mylintis Viešpatie, dėkoju už Tavo malonę ir ramybę, kurias Tu duodi tiems, kurie Tau paklusta.

Ko Dievas reikalauja, tam Jis ir įkvepia.

© Our Daily Bread