Dvasiniai skaitiniai

Pavojingi atotrūkiai

Bill Crowder
2018 December 04 d.

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Dailininkas Sigizmundas Goetze savo paveikslu „Paniekintas ir žmonių atmestas“ šokiravo Viktorijos laikų Angliją. Paveiksle jis pavaizdavo Goetzes amžininkų apsuptą kenčiantį, atmestą Jėzų. Jie buvo taip įsitraukę į savo užsiėmimus – darbą, politiką, meilės nuotykius, – kad visiškai nekreipė dėmesio į Gelbėtojo auką. Abejingi Kristui šie žmonės, tarsi minia kryžiaus papėdėje, neturėjo supratimo, Kas yra tarp jų.

Mūsų dienomis žmonės taip pat lengvai atitrūksta nuo amžinybės. Kaip Kristaus pasekėjams su Dievo meile ir tiesa prasibrauti per šį rūką? Galima pradėti nuo meilės vienas kitam, kaip Dangiškojo Tėvo vaikams. Jėzus pasakė: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).

Tačiau tikra meilė ties tuo neapsistoja. Mes siunčiame ją į pasaulį ir skelbiame Evangeliją, tikėdamiesi prie Gelbėtojo patraukti žmones. Kaip rašė Paulius: „Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai“ (2 Kor 5, 20).

Tokiu būdu, Kristaus kūnas gali atspindėti ir parodyti Dievo meilę kaip vienas kitam, taip ir supančiam pasauliui. Tegul šios pastangos, sustiprintos Šventosios Dvasios veikimo, padeda mums prasiskverbti pro atitraukiančius faktorius, kurie Jėzuje Kristuje trukdo pamatyti Dievo meilės stebuklą.

Dangiškasis Tėve, šiame neramiame ir prieštaravimų kupiname pasaulyje Tu pašaukei mus skleisti šviesą tamsoje. Padėk gyventi Tavo meile, ją parodyti savo broliams ir seserims Kristuje. O taip pat pasakoti aplinkiniams apie Tavo gailestingumą, kurį Tu nori parodyti visiems žmonėms.

Pasauliui, gyvenančiam tamsiame rūke, mes atnešame Jėzaus Evangelijos šviesą.

© Our Daily Bread