Straipsniai

Meilė visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria

Rick Renner
2018 December 03 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4-7).

Paulius toliau vardina meilės – agapės charakteristikas ir išvardina dar keturias jos savybes. Jis aiškina korintiečiams (ir mums), kad meilė – agapė „visa pakenčia, visa tikisi, viskuo viliasi ir visa ištveria“. Vienuoliktas šio nuostabaus Pauliaus teksto punktas sako, kad meilė „visa pakenčia“. Graikų k. žodis  „stego“ – „uždengti“, taip pat verčiamas žodžiu „apdengti“, kaip pavyzdžiui, stogas apdengia namą. Tačiau „stego“ dar perteikia apsaugos prasmę, kaip stogas namo gyventojus apsaugo ir paslepia nuo prasto oro, vėjo, uragano, lietaus, krušos, sniego ir karščio. Stogas yra būtinas, kad žmogus mirtinai nesušaltų arba nenumirtų nuo saulės smūgio.

Vartodamas žodį „stego“, apaštalas Paulius norėjo, kad mes suprastume: gyvenimas susideda iš įvairių periodų, ir ne visi jie malonūs. O kai kurie yra labai sunkūs. Būna akimirkų, kai mus kas nors ištinka. Ir jeigu mes neturime priedangos, kuri mus nuo šių „audrų“ paslėptų, tai mums žymiai sunkiau išgyventi šias „darganas“.

Paulius sako, kad meilė – agapė yra jums priedanga, apsauga. Kaip namo stogas, taip ir draugas, kuris jus myli meile – agape, bus sunkiu metu šalia jūsų. Jis paslėps jus nuo gyvenimo audros. Jis neišstatys jūsų pačių ir jūsų trūkumų visuotinam pasmerkimui, jis slėps, apdengs, apgins jus, nes meilė – agapė ragina jį visada būti su jumis ir sunkią valandą jums padėti.

Frazę „visa pakenčia“ galima būtų išversti taip:

„Meilė apgina, paslepia, apsaugo, apdengia ir saugo žmones, kad jie nebūtų demaskuoti...“

Toliau Paulius išvardija dvyliktą meilės – agapės charakteristiką: „visa tikisi“. Graikų k. žodis „elpidzo“, čia išverstas kaip „tikisi“, iš tiesų reiškia „viliasi“. Gramatinė šio žodžio forma pabrėžia, jog tai nuolatinė, nesilpnėjanti viltis, jog viskas išeis į gerą. Frazę „visa tikisi“ galima būtų iš graikų k. išversti taip: „Meilė kiekvienoje situacijoje tikisi geriausio“.

Nesupraskite neteisingai: meilė – agapė nėra kvaila ir akla. Ji tikisi visko: ir gero, ir blogo. Tačiau kadangi meilė – agapė kupina vilies, ji žvelgia viršum žlugdančios, bauginančios, neigiamos tikrovės. Tai nereiškia, jog ji ignoruoja problemas ir sunkumus. Paprasčiausiai ji verčiau žiūri ne į problemas, o į potencialą, kurį turi žmogus. Tarkime, jūsų vaikai dabar turi kažkokių nemalonumų  arba jie nederamai pasielgė, tačiau jūs vis tiek tikitės geresnio. Kiekvieną naują dieną jūs tikitės, kas viskas pasisuks geresne linkme. Galbūt jūsų praėjęs gyvenimo tarpsnis buvo labai blogas, tačiau ateitis gali būti puiki. Meilė – agapė kupina vilties, kad žmogus bus sveikas, teisus, sėkmingas ir išpildys Dievo valią.

Meilė – agapė nežino, kas yra pralaimėjimas ir atpuolimas. Ji laikosi net kai susitvenkia debesys. Nepaisant visko, ji toliau tikisi geresnio. Šiandien aš raginu jus į save pažvelgti sąžiningai: ar parodote meilę – agapę? Ar jūs tikitės geresnių dalykų iš žmonių, o gal prie jų kabinėjatės ir rodote pirštu į kiekvieną jų trūkumą ir silpnybę? Ar elgiatės su jais su meile, ar tik kritikuojate? Niekuomet nepamirškite: meilė tikisi geresnių dalykų!

Frazę „visa tikisi“ būtų galima išversti taip:

„...Meilė kiekvienoje situacijoje iš visų jėgų tikisi geriausių dalykų...“

Toliau Paulius išvardija tryliktą punktą: meilė „viskuo viliasi“. Graikų k. žodis „elpidzo“ – „viltis“ numano laukti kažko gero. Dievo meilė – agapė nelaiko žmogaus nevykėliu ir nenumoja į jį ranka, ji viliasi jame geresnių dalykų. Ji ne tik viliasi, ji laukia ir iš anksto mėgaujasi tuo, kaip išsipildys tai, ko ji vylėsi.

Frazė „viskuo viliasi“ reiškia:

„...Meilė visuomet viliasi iš kitų ir kitiems geresnių dalykų bei iš anksto mėgaujasi jų išsipildymu...“

Keturioliktoji meilės – agapės charakteristika: „visa ištveria“. Žodį „hupomeno“ – „ištverti“ mes jau esame ne kartą nagrinėję. Tai yra sudėtinis žodis: „hupo“ verčiamas „po“; „meno“ – „pasilikti, būti“. Visas žodis apibūdina žmogų, kuris atsidūrė sunkiose aplinkybėse, tačiau atsisako joms paklusti arba pasiduoti, nes žino: jis yra savo vietoje. Kadangi žmogus yra įsitikinęs, kad jis yra ten, kur jis turi būti, jis nusprendė tvirtai stovėti ir, nepaisant jokios opozicijos, nė žingsneliu nenusileisti.

Tai reiškia, jog meilė – agapė niekuomet nenuleidžia rankų. Ji sako: „Aš liksiu čia, su tavimi ir laikysiuos iki galo, kiek tai man bekainuotų ir, kiek laiko tai bepareikalautų. Aš niekur nepasišalinsiu“. Tokia meilės rūšis yra priešinga žmogaus prigimčiai. Mes sakome: „Aš padariau viską, ką galėjau, ir dėl to daugiau negaišiu laiko. Aš baigiau ir aš pasišalinu!“

Šiuolaikinis frazės „visa ištveria“ vertimas galėtų būti toks:

„...Meilė niekuomet nepalieka, niekuomet nenuleidžia rankų ir niekuomet nepasiduoda“.

Žvelgdami į Dievo Žodžio veidrodį ir skaitydami meilės – agapės charakteristikas, ar galite pasakyti, kad tokią meilę rodote žmonėms? Ar jie gali pasakyti, kad jūs buvote jiems „stogas“ – juos gynėte, slėpėte ir saugojote sunkumų metu? Ar jie gali pasakyti, kad jūs tikėjotės juose geresnių dalykų, o gal prie jų kabinėjotės? Ar jūs nusprendėte su jais pasilikti tiek, kiek tam beprireiktų laiko?

Sudėję graikų k. frazių ir žodžių reikšmes, gauname tokį išplėstą vertimą: „Meilė apgina, paslepia, apsaugo, apdengia ir saugo žmones, kad jie nebūtų demaskuoti; meilė kiekvienoje situacijoje iš visų jėgų tikisi geriausių dalykų; meilė visuomet viliasi kitais ir linki kitiems geresnių dalykų bei iš anksto mėgaujasi jų išsipildymu; meilė niekuomet nepalieka, niekuomet nenuleidžia rankų ir niekuomet nepasiduoda“.

Šiandien aš jus raginu parodyti žmonėms Dievo meilę – agapę. Tai bus labai teisingas žingsnis. Dievo meilė jau yra išlieta jūsų širdyse per Šventąją Dvasią, jums tik reikia atverti savo širdį ir leisti tai Dievo meilės upei tekėti iš jūsų į kitus. Ar jūs taip pasielgsite? Rinktis reikia jums.