Straipsniai

Meilė nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa

Rick Renner
2018 November 17 d.

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa (1 Kor 13, 4-6).

Ar jūs kada nors džiaugėtės, kai žmogui, kuris jums atgrasus arba kurį jūs už ką nors smerkėte, ištiko dideli nemalonumai? Ar išgirdę, kad jam iškilo didelių sunkumų, jūs pagalvojote: „Jis gavo pagal nuopelnus. Taip jam ir reikia! Po to, ką jis padarė man ir kitiems, jis nusipelnė šios bausmės“. Jeigu tai tikrai ir apie jus, tai leiskite jums pasakyti: panašiomis aplinkybėmis Dievo meilė – agapė taip nereaguoja.

Paulius Pirmame laiške korintiečiams 13, 6 parašė, kad „nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa“. „Nesidžiaugia“ graikų k. „ou chairei“: „ou“ verčiama „ne“, o „chairei“ – žodžio „chairo“ forma reiškianti – džiaugtis. Taip apibūdinamas žmogus, kuris dėl įvykusio dalyko yra pakylėtos nuotaikos. Žodis „chairo“ turi tokias reikšmes: labai apsidžiaugti, būti įkvėptam, sužavėtam, linksmam, džiūgauti, būti pakilios dvasios. Neteisybė – tai graikų k. žodžio „adikos“ formos vertimas, reiškiantis – neteisingas, blogas.

Frazę „nesidžiaugia neteisybe“ galima būtų išversti taip:

„...Meilė nedžiūgauja, kai mato, kad su kokiu nors žmogumi buvo neteisingai pasielgta...“

Meilė – agapė niekada nesidžiaugia kieno nors nesėkmėmis.

Toliau Paulius sako, jog kada kas nors gauna tai, ką mes labai norėjome gauti, mes turime dėl jo nuoširdžiai džiaugtis. Žodis „džiaugiasi“ – tas pats „chairo“, kurį mes ką tik išnagrinėjome.

Šios eilutės antrąją dalį galima būtų išversti taip:

„...Meilė džiūgauja, triumfuoja, labai džiaugiasi tiesa...“

Matydami, jog kiti gauna palaiminimus (galbūt jie gauna tai, ko taip labai norėjote jūs), ar jūs mokate iš visos širdies su jais pasidžiaugti? Ar jus džiugina, kai kiti gyvenime klesti? Ar gal tai jus gąsdina ir sukelia širdgėlą? Jūsų reakcija į kitų sėkmes ir nesėkmes gali daug pasakyti apie jus ir jūsų dvasinę būklę. Užduokite sau klausimus:

·         Ar aš džiaugiuosi, kai išgirstu blogas naujienas apie žmogų, kuris praeityje su manimi neteisingai pasielgė? O gal girdėdamas apie jo problemas aš nuliūstu?

·         Ar kai kas nors gauna tai, ko aš ilgai laukiau, ar aš džiaugiuosi dėl to žmogaus, o gal aš jam pavydžiu?

Prašykite Šventosios Dvasios, kad jums padėtų sąžiningai atsakyti į šiuos klausimus. Raskite šiandien laiko ir prašykite, kad Dievas ištirtų jūsų širdį bei parodytų, gal jums reikia turėti daugiau meilės žmonėms.