Dvasiniai skaitiniai

Iš pradžių pasitikėk

James Banks
2018 November 11 d.

„Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas“ (Ps 68, 19).

-      Tėti, nepaleisk manęs!

-      Nepaleisiu. Aš laikau tave tvirtai!

Būdamas mažas berniukas, aš siaubingai bijojau nuskęsti. O tėvas norėjo išmokyti mane plaukti. Jis nunešė mane toliau nuo baseino krašto į gilumą, kur man buvo „virš galvos“, ir kur jis buvo vienintelė mano atrama. Ten jis ėmė mokyti mane plaukti.

Tai nebuvo paprasta plaukimo pamoka. Tai buvo pasitikėjimo pamoka. Aš žinojau, kad tėtis mane myli ir niekada man tyčia nepakenks. Tačiau buvo taip baisu! Aš ilgai kabinaus už jo kaklo, o jis mane įtikinėjo, kad viskas bus gerai. Galų gale jo kantrybė ir gerumas nugalėjo, ir aš ėmiau plaukti. Tačiau iš pradžių reikėjo pasitikėti juo.

Dabar kai man būna „virš galvos“ sunkumų, aš kartais prisimenu tą dieną. Prisiminimai padeda man pasitikėti Dievo pažadu: „Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai darysiu: nešiosiu ir globosiu jus“ (Iz 46, 4).

Mes ne visada jaučiame, kad Dievas yra šalia, tačiau Viešpats pažadėjo, kad niekuomet mūsų nepaliks ir neapleis (Hbr 13, 5). Jis moko mus pasitikėti Jo pažadais ir Jo ištikimybe. Jis pakelia mus virš rūpesčių ir padeda įgyti ramybę Jame.

Abba, Tėve, dėkoju, kad Tu mane neši per gyvenimą. Sustiprink mano tikėjimą, kad aš niekuomet neabejočiau, jog Tu esi šalia.

Jeigu mes pasitikime Dievu, Jis mus pakelia į naujas malonės aukštumas.

© Our Daily Bread