Dvasiniai skaitiniai

Pasakojimai apie Jėzų

Lisa Samra
2018 November 11 d.

„Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė“ (Jn 21, 25).

Vaikystėje aš mėgau vaikščioti į mūsų mažą vietinę biblioteką. Kartą žiūrėdama į paaugliams skirtas knygų lentynas, aš nusprendžiau jas visas perskaityti. Per tokį savo entuziazmą aš užmiršau, jog biblioteka reguliariai gaudavo naujas knygas. Nepaisant pastangų, užduotis pasirodė neįgyvendinama. Knygų buvo per daug.

Tikėtina, jog apaštalas Jonas būtų nustebintas dėl mūsų laikais prieinamo knygų kiekio. Jis pats parašė iš viso penkias nedideles Naujo Testamento knygas: Evangeliją pagal Joną, tris laiškus ir Apreiškimą. Tais laikais jos buvo parašytos ranka ant pergamento ritinėlių.

Savo darbus Jonas rašė raginamas Šventosios Dvasios, kad būtų raštu perduotas liudijimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir tarnystę (1 Jn 1-4). Tačiau Jono raštai sudarė tik mažą dalį Jėzaus darbų bei to, ko Jis mokė savo tarnystės metu. Apaštalas sako, kad norint išsamiai viską aprašyti, ką padarė Viešpats, „visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurios būtų parašytos“ (Jn 21, 25).

Jono žodžiai išlieka teisingi ir mūsų laikais. Kiek bebūtų parašyta knygų apie Jėzų, viso pasaulio bibliotekos negalėtų sutalpinti visų pasakojimų apie Jo meilę ir malonę. Mes taip pat galime džiaugtis, turėdami savo pasakojimus apie Gelbėtoją, kuriais galime dalintis su kitais ir kuriuos prisiminsime amžinai (Ps 89, 1).

Jei norint aprašyti Viešpaties meilę, rašalu pavirstų vandenynas, o dangus – pergamentu, ir plunksnomis pavirstų visos žolės, tai neužtektų rašalo, o ritinėlis sulig dangumi visko nesutalpintų. – F.M.Lehman

Tegul mūsų gyvenimas tampa pasakojimu apie Kristaus meilę ir malonę.

© Our Daily Bread