Dvasiniai skaitiniai

Drąsa

Bill Crowder
2018 November 11 d.

„Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais“ (Ef 6, 12).

Teresė Prekerova buvo dar visai jauna, kai naciai įsiveržė į jos gimtąją Lenkiją. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o kartu su juo ir siaubingas Holokaustas. Teresės kaimynai žydai dingdavo vienas ko kito. Rizikuodama gyvybe, ji drauge su savo pažįstamais ėmė gelbėti žydus iš Varšuvos geto. Vėliau ji tapo viena iš svarbiausių šio karo ir Holokausto istorikių. Už savo drąsą, kovojant su blogio jėgomis, ji pateko į „Pasaulio teisuolių sąrašą“ Holokausto memoriale „Yad Vashem" Jeruzalėje.

Kovoti su blogiu reikia drąsos. Paulius rašė Efezo bažnyčiai: „Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“ (Ef 6, 12). Šio pasaulio tamsybės yra žymiai stipresnės už bet kurį iš mūsų. Todėl Dievas mums davė visus būtinus dvasinius resursus „Dievo ginkluotę“, kad galėtume „pasipriešinti prieš velnio klastas“ (Ef 6, 11).

Ką mums reiškia būti tokiam drąsiam? Tai gali būti kova su neteisybe arba ginant engiamuosius bei persekiojamuosius. Ką beparengtų mums priešas, mes galime likti rikiuotėje (kovoti). Dievas mums davė viską, ko reikia, kad atremtume piktojo atakas ir nugalėtume.

Mylintis Tėve, tiek blogio yra pasaulyje! Padėk man Tavo jėga ir Tavo būdu drąsiai tam pasipriešinti. Dėkoju, kad dovanoji mums viską, kas reikalinga sunkiu metu išlikti tvirtiems.

Dievas padeda mums kovoti Jo pusėje.

© Our Daily Bread