Dvasiniai skaitiniai

Kai pavargstame

Alyson Kieda
2018 November 06 d.

„Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!“ (Gal 6, 9).

Kartais daryti gera nėra paprasta. „Kokia nauda iš mano gerų darbų ir gerų norų?“ – galvojame. Visai neseniai ir mane aplankė tokios mintys, kai aš (viską apmąsčiusi maldoje) išsiunčiau draugei padrąsinantį elektroninį laišką. Ir ką gavau mainais? Piktą draugės atsakymą! Pirmoji reakcija buvo skausmas ir nuoskauda: „Kaip buvo galima taip neteisingai mane suprasti?!“

Tačiau prieš atsakydama tokiu pat tonu, aš prisiminiau, kad mes, sakydami kam nors, kad Jėzus juos myli, ne visada pamatome rezultatus (arba norimus rezultatus). Kai mes stengiamės žmones patraukti prie Jėzaus Kristaus, jie dažnai mums atkerta piktai. Mūsų geranoriškos pastangos kokį nors žmogų pastūmėti priimti teisingą sprendimą yra priimamos agresyviai ir piktai.

Laiško galatams 6 skyrius padeda mums, kai kažkieno reakcija į mūsų nuoširdžias pastangas  nuvilia ir neskatina ateityje taip elgtis. Čia apaštalas Paulius ragina, kad mes ištirtume savo motyvus („tegul kiekvienas ištiria savo darbą“; Gal 6, 1-4). Ir jeigu viskas gerai, tai reikia ir toliau likti teisingame kelyje. „Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime! Tad kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams“ (Gal 6, 9-10).

Dievas nori, kad mes gyventume Jam, įskaitant ir mūsų maldas už kitus bei liudijimą apie Jį. Tai ir yra „daryti gera“. O rezultatus reikia palikti Jo valiai.

Dieve, dėkojame Tau, kad Tu padrąsini mus savo Žodžiu. Padėk mums, darant gerus darbus, nenusiminti.

Mūsų tarnystės rezultatai yra Dievo rankose.

© Our Daily Bread