Dvasiniai skaitiniai

Eiti Dievo keliu

Adam Holz
2018 November 06 d.

„Tavo ausys girdės žodžius, sakomus tau už nugaros: „Tas yra kelias, eikite juo“, jei būsite nukrypę į dešinę ar į kairę“ (Iz 30, 21).

„Eikime ten“ – pasakiau aš, paėmęs už pečių sūnų bei pasukdamas jį minioje, kad eitų paskui mamą ir seseris. Buvo laisvadienis, ir mes nusprendėme jį praleisti pramogų parke. Žmonių buvo daug, berniukas pavargo ir dažnai nukrypdavo. „Kodėl jis negali tiesiog sekti mums iš paskos?“ – stebėjausi.

O paskui mane persmelkė mintis: „Juk aš pats dažnai elgiuosi lygiai taip pat! Kiek kartų aš lioviausi paklusniai sekti paskui Dievą ir ėmiau daryti, ką norėjau aš, bet ko nenorėjo Dievas!“

Imkime ir apmąstykime tai, ką Dievas sakė senovės izraelitams: „Tavo ausys girdės žodžius, sakomus tau už nugaros: „Tas yra kelias, eikite juo“, jei būsite nukrypę į dešinę ar į kairę“ (Iz 30, 21). Prieš tai šiame skyriuje Dievas prikaišiojo savo tautai dėl nepaklusnumo. Tačiau jeigu jie pasikliaus Juo, vietoje to, kad elgtųsi pagal savo pačių supratimą (Iz 30, 15), Dievas žada jiems parodyti gailestingumą, užuojautą ir malonę (Iz 30, 18).

Viena iš Dievo malonės  išraiškų yra Jo pažadas mums vadovauti Jo Dvasia. Tai vyksta tuomet, kai mes kalbame su Juo apie mūsų troškimus ir klausiame maldoje, ką Jis mums paruošė. Tuomet Viešpats kantriai vadovauja mums kasdien, žingsnis po žingsnio. Reikia tik Juo pasitikėti ir klausytis Jo balso.

Dangiškasis Tėve, Tu pažadėjai mus vesti per pakilimus ir nuosmukius bei priimant sprendimus mūsų gyvenime. Padėk Tavim pasitikėti ir sekti paskui Tave bei paisyti Tavo vedimo.

Dievas kantriai mus nukreipia, jeigu mes Juo pasitikime ir klausomės Jo balso.

© Our Daily Bread