Dvasiniai skaitiniai

Kur rasti viltį

Anne Cetas
2018 November 06 d.

„O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota“ (Rom 5, 5).

Ilgą laiką Elžbieta kovojo su priklausomybe nuo narkotikų, o kai ji išsigydė, norėjo padėti kitiems.

Tačiau kaip tai padaryti? Ji ėmė rašyti padrąsinančius raštelius ir palikinėti įvairiose vietose. Pavyzdžiui, ji pakišdavo šiuos raštelius po automobilių valytuvais ar priklijuodavo prie stovėjimo aikštelių stulpelių. Anksčiau ji pati visur ieškojo vilties ženklų. Dabar palieka juos kitiems. Vienas iš jos raštelių baigiasi tokiais žodžiais: „Linkiu daug meilės ir šviesios vilties“.

Meilė ir viltis – yra kaip tik tai, ką duoda Jėzus. Kiekvieną naują dieną Jis dovanoja mums savo meilę ir sustiprina viltį. Jo meilė nelaša ant mūsų lašais, bet iš Jo pilnatvės liejasi srovėmis ir pripildo mūsų širdis. „Meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri duota mums“ (Rom 5, 5). Sunkiu metu Jis mumyse ugdo ištvermę ir suteikia patirtį bei veda pasitikti kupiną džiaugsmo ir vilties gyvenimą (Rom 5, 3-4). Netgi tada, kai mes dar buvome toli nuo Jo, Jis mus mylėjo (Rom 5, 6-8).

Gal jūs ieškote vilties ženklų? Viešpats kviečia turėti asmeninius santykius su Juo; per juos Jis kiekvienam žmogui dovanoja meilę ir viltį. Mūsų viltis turėti geresnį gyvenimą remiasi Jo nekintančia meile.

Viešpatie, dėkoju už meilę, kurią taip gausiai ant manęs išliejai. Padėk džiaugtis Tavimi ir pasitikėti tuo, ką Tu dėl manęs darai.  

Viltis yra sielos inkaras.

© Our Daily Bread