Straipsniai

Meilė kantri ir gera

Rick Renner
2018 October 09 d.

„Meilė [agape] kantri ir maloni, meilė nepavydi...“ (1 Kor 13, 4)

Kituose šešiuose skyriuose aš noriu su jumis pakalbėti apie meilę, apie kurią rašo apaštalas Paulius 1 Korintiečiams 13, 4-8. Apibūdindamas Dievo meilę, jis išvardija penkiolika punktų. Šios eilutės kaip veidrodis, ir jas nagrinėjant, jūs galėsite nustatyti, ar jūsų gyvenimas atsispindi šioje meilėje, kurią jūsų santykiuose su žmonėmis norėtų matyti Dievas.

Jeigu jūs suprasite, jog kitiems rodote tokią meilę, dėkokite Dievui už savo dvasinę brandą. Tačiau jeigu jūs neturite tokios meilės, kurios Dievas tikisi iš jūsų santykiuose su kitais, manykite, jog tai yra signalas veikti: jums reikia keistis ir stengtis būti labiau panašiam į Jėzų.

Paulius rašo: „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas.“ (1 Kor 13, 4-8).

Šiose eilutėse Paulius išvardija penkiolika meilės-agapės charakteristikų. Mes išnagrinėsime visus jos būdingus požymius. Tačiau, prieš kalbant apie meilės-agapės pasireiškimus, išnagrinėkime patį žodį „agape“, nes tai yra ypatinga, į nieką nepanaši meilės rūšis.

Šiose eilutėse Paulius vartoja žodį „agape“, norėdamas apibūdinti aukščiausio lygio meilę, ir kaip tik šios meilės pasireiškimų iš mūsų tikisi Dievas. Žodis „agape“ piešia meilę, skirtingą nuo tos, kurią siūlo pasaulis, ir Naujajame Testamente jis vartojamas tik apibūdinant Dievo meilę, tą meilę, kuri turi tekėti iš kiekvieno tikinčiojo širdies.

Agapė – tai Dievo meilė, ji visiškai atsidavusi, net jeigu jai nedėkojama arba jeigu ji nepripažįstama. Agapė – tai meilė, kuri grindžiama ne atsaku į jausmus, bet sprendimu toliau mylėti, net kai nieko mainais negauna. Kadangi agapė yra absoliučiai besąlygiška meilė, aš ją vadinu aukščiausia meilės rūšimi. Tai labiausiai pakylėta ir tyra meilės forma.

*  Kokie išskirtiniai šios meilės bruožai?

*  Kaip meilė-agapė elgiasi?

*  Kaip ją atpažinti?

*  Kokie būtent šios meilės pasireiškimo požymiai yra žmoguje?

Pauliaus žodžius „Meilė kantri“ galima būtų išversti taip: „Meilė kantriai ir karštai elgiasi su kitais, ji turi kantrybės tiek, kiek tik gali prireikti“.

Tai reiškia, kad meilė-agapė nepasiduoda. Kuo sunkesnė kova ir ilgesnės kautynės, tuo labiau atsidavusi tampa meilė-agapė. Kaip žvakė turinti ilgą dagtį, meilė vis toliau dega. Tai visiškai priešinga žmogaus prigimčiai, juk mes sakome: „Na, gana. Man jau įgriso ir aš pavargau tikėti bei laukti. Jei žmogus artimiausiu laiku neatsitokės, aš nutrauksiu su juo santykius“.

Sakykite, ar kas nors dabar patiria jūsų kantrybę? Ar jūs jau esate susierzinęs? Tuomet jums reikia leisti veikti meilei-agapei. Kaip sakoma Laiške romiečiams 5, 5: „Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią“. Tai reiškia, kad jums nereikia šios meilės kažkur ieškoti, nes ji jau yra jūsų širdyje. Dievas jums davė pakankamai meilės, todėl jūs galite kiekvienam žmogui ir bet kokioje situacijoje rodyti ilgą kantrybę. Dievo meilė išsiliejo į jūsų širdį. Todėl, kada jūs prašysite Šventosios Dvasios padėti jums parodyti Dievo meilę, ji, savo ruožtu, padės jums būti kantriam su žmogumi, kuris taip stipriai jus sutrikdė ir nuvylė.

Žmogus iš prigimties yra ūmus ir nekantrus, tačiau meilė-agapė neskuba pykti, susierzinti ir niekuomet nepatiria pralaimėjimo. Kuo ilgiau jai tenka tiesti kelią į žmogaus širdį, tuo stipresnė ir labiau atsidavusi ji tampa. Tai antgamtiška meilė, ji pakeičia žmones jų gyvenimus.

Antroji meilės savybė: ji maloni, lengvai prisitaikanti, lanksti, nuolaidi. Meilė-agapė nereikalauja iš kitų sau neriboto dėmesio, atvirkščiai, ji dėmesinga kitiems ir stengiasi kompensuoti jų poreikius. Žodis „maloni“ apibūdina pasirengimą tarnauti žmonėms ir keistis. Ši savybė yra priešinga egoizmui.

Atskleidus žodžio „maloni“ reikšmę, galima būtų išplėsti šios frazės vertimą taip:

„...Meilė nereikalauja dėmesio tik sau, atvirkščiai, ji susitelkusi į kitų poreikius ir pasirengusi jiems duoti tai, ko jiems reikia...“

Tai turėjo omenyje Paulius, kai rašė, jog meilė yra maloni. Užduokime sau klausimą: „Ar aš stengiuosi duoti žmonėms tai, ko jiems trūksta, ar aš reikalauju dėmesio tik sau?“  Meilė-agapė negalvoja visų pirma apie save. Ji galvoja apie kitų poreikius. Žmogus, kuris parodo meilę-agapę, dėmesingas aplinkiniams ir siekia jiems padėti.

Trečia, Paulius sako, kad „...meilė [agapė] nepavydi...“ Pauliaus žodžius „meilė nepavydi“ galima būtų išversti taip:

 „...Meilė nėra ambicinga, nesusikoncentravusi į save, nėra panirusi į save tiek, kad neturėtų laiko galvoti apie kitų troškimus ir poreikius...“

Meilė-agapė galvoja apie kitus daugiau, negu apie save. Tad išanalizuokite savo tarpusavio santykius šeimoje, darbe, bažnyčioje ir paklauskite savęs: ar aš noriu, kad kitiems sektųsi, ar aš rūpinuosi tik savimi ir ar man kiti visiškai nerūpi?

Turint galvoje graikiškų žodžių reikšmę, šios eilutės pirmos dalies vertimas galėtų būti toks:

„Meilė kantriai ir karštai elgiasi su kitais, ji turi tiek kantrybės, kiek tik galėtų prireikti; meilė nereikalauja dėmesio tik sau, atvirkščiai, ji susitelkusi į kitų poreikius ir pasirengusi jiems duoti tai, ko jiems reikia; meilė nėra ambicinga, nesusikoncentravusi į save, nėra panirusi į save tiek, kad neturėtų laiko galvoti apie kitų troškimus ir poreikius...“

Štai kokia žodžių „Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi“ prasmė. Dabar jūs turite pažvelgti į Dievo Žodį kaip į veidrodį: ką jis jums sako apie jūsų gyvenimą? Ar jūs parodote žmonėms Dievo meilę? Ar jūs esate labai kantrūs žmonėms?  Ar jūs pasirengę kompensuoti jų poreikius? Ar jūs apie aplinkinius galvojate daugiau negu apie save?

Jeigu teigiamai atsakėte į šiuos klausimus, garbė Dievui už jūsų dvasinį augimą ir brandą. Tačiau jei jūs supratote, kad jums šių savybių trūksta, jūs vis tiek turite už ką dėkoti Dievui ir džiaugtis: juk Jis atskleidė jums šį trūkumą, ir dabar jūs galite prašyti, jog Jis padėtų jums pasikeisti, kad vis labiau panašėtumėte į Jėzų.