Dvasiniai skaitiniai

Begalinė laimė

David H. Roper
2018 September 27 d.

 „Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti? (...) Šalinkis pikto ir daryk gera“ (Ps 34, 12.14).

Dažnai tenka girdėti, jog laimė priklauso nuo galimybės, kaip nori elgtis. Tačiau tai nėra tiesa. Tokia filosofija veda tik į tuštumą, nerimą ir širdies skausmą. 

Poetas V. H. Odenas (W. H. Auden) stebėjo žmones, kurie siekė rasti laimę malonumuose. Ir jis parašė eilėraštį: „Pagaliau mes pasiklydome, nakties košmarų vaikai. Nelaimingų širdžių šauksmai – kas dabar juos girdi?“

Psalmininkas Dovydas rašė apie vaistą nuo baimės ir nevilties. „Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių“ (Ps 34, 4). Laimė – tai gyvenimas, pagal Dievo užmačias. Tą tiesą galima įrodyti kiekvienos dienos patirtimi. „Jie žvelgė į Jį ir pralinksmėjo“, – sako Dovydas (Ps 34, 5). Paprasčiausiai pamėginkite – ir patys viską sužinosite. „Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats!“ (Ps 34, 8).

Žmonės sako: „Kol nepamatysiu, nepatikėsiu“. Taip sutvarkytas gyvenimas mūsų pasaulyje. Parodykite įrodymus – ir mes sutiksime. Tačiau Dievas veikia kitaip. Iš pradžių reikia paragauti, ir tuomet pamatyti.

Patikrinkite Dievą. Padarykite taip, kaip jis liepia, ir pamatysite, jog Jis iš tikrųjų yra toks, kaip apie save sako Biblijoje. Jis suteiks jums malonę elgtis taip, kaip reikia. Dar daugiau, Jis ateis pas jus ir duos Pats save – vienintelį gėrio šaltinį - ir kartu su Juo turėsite amžiną laimę.

Viešpatie, kartais mums reikia tiesiog pasakyti: „Aš tikiu“. Padėk mums pasitikėti Tavimi ir daryti tai, ką Tu esi mums numatęs.

Laimė - tai elgtis teisingai.

© Our Daily Bread