Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Procesas ar pabaiga?

Adam Holz
2018 September 27 d.

„Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius“ (Hbr 10, 14).

Kaip malonu užbaigti darbą! Pavyzdžiui, kas mėnesį vienas iš mano darbų pereina iš kategorijos „vyksta procesas“ į kategoriją „atlikta“. Mano kompiuterio programoje yra specialus mygtukas, kuris uždaro darbą, ir jį paspausti man labai patinka. Tačiau, kai paskutinį kartą aš tai padariau, man atėjo į galvą mintis: „O kad taip lengvai aš galėčiau užbaigti savo sunkias tikėjimo sritis! Tačiau, veikiausiai, krikščioniškas gyvenimas visuomet „yra procese“ ir niekada nepasiekia lygio, kada būna „užbaigta“.

O paskui aš prisiminiau laiško Hebrajams 10, 14 eilutę. Ten rašoma, kad Kristaus auka mus amžiams padarė tobulus. Tad tam tikra prasme mums jau buvo paspaustas mygtukas „atlikta“. Jėzaus mirtis atliko tai, ko mes negalėjome pasiekti savo jėgomis. Jis padarė mus priimtinus Dievui tą dieną, kai mes įtikėjome Jį. Pats Jėzus pasakė: „Atlikta“ (Jn 19, 30). Paradoksalu, bet nepaisant to, kad Jo auka yra visiška ir visa apimanti, mes likusį gyvenimą gyvename įgyvendindami šią dvasinę tikrovę ir daromės „tobuli“, kaip sako laiško Hebrajams autorius.

Jėzus atliko tai, kas dabar palaipsniui realizuojasi mūsų gyvenime. Šis faktas iš pažiūros atrodo sunkiai suprantamas. Tačiau kai aš kovoju dvasinę kovą, mane gali paguosti mintis, jog Kristaus auka dėl manęs (ir dėl jūsų) atlikta, nepaisant to, kad realiame mūsų gyvenime vyksta procesas (mes esame procese). Niekas nesukliudys pergalei, kuri galų gale bus laimėta: mes pasikeisime į tą patį (Viešpaties) atvaizdą (žr. 2 Kor 3, 18).

Viešpatie Jėzau, dėkojame, kad Tu atidavei už mus savo gyvybę. Padėk mums pasikliauti Tavimi ir tapti panašiais į Tave bei prisiminti, jog Tu mus vedi tobulumo link.

Dievas mus daro tokius, kokius numatė sukurti.

© Our Daily Bread