Dvasiniai skaitiniai

Gerasis tėtis

Xochitl Dixon
2018 September 20 d.

„Kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį“ (Ps 63, 5).

Kai mūsų sūnus Ksaveras buvo mažas, vyras nuolat važinėdavo į komandiruotes. Ir nors jis dažnai skambindavo, telefoniniai pokalbiai ne visada galėjo paguosti mažylį. Jis norėjo pas tėtį. Tuomet aš ištraukdavau mūsų fotografijų albumą, paguldydavau Ksaverą lovon ir rodydavau jam nuotraukas, kuriose jis buvo nufotografuotas drauge su tėčiu.

„Ar tu tai prisimeni?“, – klausdavau aš. Žiūrėdamas į nuotraukas, Ksaveras pamažu nusiramindavo ir dažnai sakydavo: „Tėtis yra geras“.

Aš suprantu, kaip berniukui trūko tėvo meilės. Kai man būna sunku, ar jaučiuosi vieniša, aš taip pat noriu pajusti, jog esu mylima, o ypač kad esu mylima savo Dangiškojo Tėvo.

Dovydas rašė apie savo didelį Dievo troškimą, kai slėpėsi nuo priešų dykumoje (Ps 63, 1). Prisiminimai apie begalinę Dievo jėgą ir neaprėpiamą Jo meilę skatino jį šlovinti Viešpatį (Ps 63, 2-5). Sunkiu metu Dovydas vis tiek galėjo džiaugtis savo mylinčio Dievo rūpesčiu (Ps 63, 6-8).

Kai mums sunku ir atrodo, jog Dievas nuo mūsų paslėpė savo veidą, mums reikia prisiminti, koks nuostabus yra mūsų Dangiškas Tėvas ir kokią didžią meilę Jis mums parodė. Prisimenant mūsų asmeninę tikėjimo patirtį ir taip pat Jo veiksmus, įrašytus Šventajame Rašte, mes galime prisiminti nesuskaičiuojamus būdus, kokiais mylintis Kūrėjas rūpinosi mumis.

Viešpatie, dėkoju, kad Tu taip dažnai parodai savo begalinę meilę. Mes ją matome Biblijoje ir savo pačių gyvenime.

Prisimenant Dievo darbus, mums atsiskleidžia Jo charakteris ir dar kartą patvirtina Jo meilę.

© Our Daily Bread