Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pergalė prieš sunkumus

Kirsten Holmberg
2018 September 16 d.

„Siena buvo baigta Elulo mėnesio dvidešimt penktą dieną, per penkiasdešimt dvi dienas“ (Neh 6, 15).

Kas mėnesį mes su draugėmis susirenkame ir pasikalbame apie savo progresą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, Merė norėjo pakeisti savo virtuvinių kėdžių apmušalus. Lapkričio mėnesio susitikimo metu ji mums „atsiskaitė“, ką nuveikė nuo mūsų paskutinio susitikimo. „Tam, kad kėdės būtų atnaujintos, prireikė dešimt mėnesių ir dviejų valandų“, - pasakė ji. Dešimt mėnesių ji tai nerasdavo reikiamų medžiagų, tai negalėjo suplanuoti laiko, kurį ko ne visą praleisdavo darbe arba su vaikais. Galiausiai, kai ji jau susiruošė, aptraukti kėdes prireikė tik dviejų valandų.

Viešpats pašaukė Nehemiją didžiam darbui. Reikėjo atstatyti Jeruzalės sienas, kurios jau 150 metų buvo sugriautos (Neh 2, 3-5. 12). Kai žmonės ėmėsi darbo, jie susidūrė su pašaipomis, grasinimais, kliūtimis ir pagundymais (Neh 4, 3. 8; 6, 10-12). Tačiau Dievas suteikė jiems jėgų išlikti tvirtais, ir darbas buvo padarytas per penkiasdešimt dvi dienas.

Norint laimėti pergalę prieš tokius sunkumus, neužtenka vien tik gerų norų. Nehemijas žinojo, kad pats Dievas jį siuntė atlikti šį atsakingą darbą. Siekdamas užsibrėžto tikslo, jis ir kitus miesto gyventojus įkvėpė dirbti drauge, nepaisant visų aplinkybių ir pasipriešinimo. Kai Dievas mus pašaukia atlikti Jo darbą, Jis duoda reikalingų sugebėjimų ir jėgų, kad mes, nepaisant visų kelyje sutinkamų kliūčių, įvykdytume pavedimą.

Viešpatie, duok man savo jėgų, kad turėčiau stiprybės ir atlikčiau viską, ką Tu man pavedei atlikti. Tegul mano darbas pašlovina Tave.

Dievas siunčia viską ko reikia, kad įveikume kliūtis ir atliktume Jo darbą.

© Our Daily Bread