Dvasiniai skaitiniai

Pasiaukojanti tarnystė

Randy Kilgore
2018 September 16 d.

„Jei alkstantį pasotinsi kaip pats save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa“ (Iz 58, 10).

Prie nuvirtusio ant pievelės didelio medžio susirinko keletas žmonių. Pasirėmusi savo lazdele vieniša senutė liūdnai papasakojo, kaip naktinė audra „išvertė mūsų galingąją senąją guobą“. „O liūdniausia, - tęsė ji, - audra išgriovė mūsų mėgiamą akmeninę sieną. Mano vyras ją pastatė, kai mes susituokėme. Jis mėgo šią sieną. Ir aš ją mėgau! O dabar sienos nebėra, kaip ir jo“.   

Kitą rytą darbininkai supjaustė nuvirtusį medį ir išvežė. Senutė išėjo į pievelę pasižiūrėti ir plačiai nusišypsojo. Du suaugusieji ir berniukas, kuris paprastai šienavo jos pievelę, dabar stropiai atstatinėjo jos mylimą sugriautą akmeninę sieną!

Pranašas Izaijas kalbėjo apie tarnystę, kuri patinka Dievui. Tai darbai, kurie pasitarnauja artimiesiems ir sušildo jų širdis, kaip ir tas, kurį atliko tai senutei. Izaijas moko, jog Dievas vertina ne tuščius religinius ritualus, o nesavanaudišką tarnystę kitiems. Tada Jis suteikia dviejų rūšių palaiminimus. Pirmiausiai, Jis panaudoja tokią džiugią pagalbą, kad palaikytų stokojančius ir nelaimingus žmones (Iz 58, 7-10). Tada Dievas, siųsdamas savo ypatingą malonę, pagerbia tuos, kurie atlieka šią tarnystę, tuo statydindami Jo Karalystę (Iz 58, 11-12). Kokią tarnystę jūs galite atlikti šiandien?

Dangiškasis Tėve, mes dėkojame už tai, kad Tu panaudoji kitus žmones, kad jie padėtų mums. Dabar ir mes norime taip pat tarnauti.

Nesavanaudiška tarnystė kitiems žmonėms pašlovina Dievą.

© Our Daily Bread