Dvasiniai skaitiniai

Jėzus žino, kodėl

Alyson Kieda
2018 September 16 d.

„Kai Jėzus baigė šiuos žodžius, minios stebėjosi Jo mokymu“ (Mt 7, 28).

Aš turiu draugų, kurie buvo dalinai išgydyti, tačiau vis dar kenčia nuo skausmingų savo ligų pasekmių. Kiti atsikratė priklausomybių, tačiau iki šiol kovoja su nevisavertiškumo jausmu ir bjaurėjimusi savimi. Ir galvoju: „Kodėl Dievas jų  visiškai neišgydo  - kartą ir visiems laikams?“

Evangelijoje pagal Morkų 8, 22-26 pasakojama, kaip Jėzus išgydė aklą nuo gimimo žmogų. Iš pradžių Jis nusivedė jį už kaimo. Paskui „spjovė jam į akis“ ir „uždėjo ant jo rankas“. Tada žmogus tarė: „Regiu žmones. Lyg kokius medžius matau juos vaikščiojančius“. Tuomet „Jėzus vėl rankomis palietė jo akis“, ir tada jis „viską aiškiai matė“.

Kristaus žodžiai ir elgesys dažnai stulbindavo mokinius ir kitus žmones (Mt 7, 28; Lk 8, 10; 11, 14). Daugelis Jį net paliko ir daugiau su Juo nebevaikščiojo (Jn 6, 60-66). Neabejotina, jog šis dviejų dalių stebuklas (Mk 8, 22-26) sukėlė žmonėms nuostabą. Kodėl gi Jėzus neišgydė šio žmogaus iš karto?

Mes nežinome atsakymo. Tačiau Jėzus žinojo, koks išgydymas tuo momentu buvo reikalingas neregiui ir tai stebintiems mokiniams. Ir Jis žino, ko šiandien reikia mums, kad taptume artimesniais Jam. Nors mes ir ne visada suprantame Jo veiksmus, tačiau mes galime tikėti ir pasitikėti, jog Dievas dirba mūsų gyvenimuose. Jis duoda mums jėgų, drąsos ir aiškumo, kurių mums reikia, kad ištikimai Jį sektume.

Brangus Viešpatie, dėkojame Tau, kad tobulai mus pažįsti ir duodi mums tai, ko labiausiai mums reikia. Atverk akis, kad matytume Tave ir širdį, kad suprastume Tavo Žodį.

Viešpatie, atverk mums akis. Mes norime matyti Jėzų“ (Robert Cull)

© Our Daily Bread