Dvasiniai skaitiniai

Per kryžių

Anne Cetas
2018 August 16 d.

„[Niekas] nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“ (Rom 8, 39).

Ant mano bendradarbio Tomo stalo stovi stiklinis kryžius. Tai jo draugo Filo dovana. Jis, kaip ir Tomas, sirgo vėžiu. Ant dovanos užrašytas linkėjimas, nuolat žiūrėti į viską „per kryžių“. Tomui stiklinis suvenyras primena Dievo meilę ir Jo gerus ketinimus.

Žiūrėti „per kryžių“, yra sudėtinga užduotis visiems Jėzaus tikintiesiems, ir ypač sunkiais laikais. Mums yra daug lengviau sutelkti dėmesį į mūsų problemas, o ne į Dievo meilę.

Apaštalo Pauliaus gyvenimas yra geras tokios „kryžiaus perspektyvos“ pavyzdys. Štai kaip jis apibūdino savo požiūrį į beveik nesiliaujančius išgyvenimus: „Mes visaip spaudžiami, bet nesugniuždyti; suglumę, bet nenusivylę; persekiojami, bet nepalikti; parblokšti, bet nepražuvę“ (2 Kor 4, 8-9). Jis tikėjo, kad mūsų  sielvartai „ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę“ ir jis žiūrėjo „į tai kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima – amžina“ (2 Kor 4, 17-18).

Žiūrėti „į tai, kas neregima“, nereiškia sumenkinti problemos. Polas Barnetas (Paul Barnett), aiškindamas šį tekstą, rašo: “Tai reiškia pasikliauti Dievo ketinimais (...) Kita vertus, tai blaivus pripažinimas, kad mūsų viltis yra persipynusi su skausmu“.

Jėzus už mus atidavė savo gyvybę. Jo meilė yra gili ir pasiaukojanti. Žiūrėdami į gyvenimą „per kryžių“, mes matome Jo meilę bei ištikimybę. Ir mūsų pasitikėjimas Juo ima augti.

Dangiškasis Tėve, parodyk mums, koks esi Tu. Sustiprink mūsų pasitikėjimą Tavimi. Padėk matyti viską taip, kaip Tu matai.

Į viską žiūrėkite per kryžių.

© Our Daily Bread