Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Inkaras

Adam Holz
2018 August 16 d.

„Aš, Aš guosiu tave“ (Iz 51, 12).

Ar jūs dažnai nerimaujate? Aš – dažnai. Beveik kasdien man tenka kovoti su nerimu. Aš jaudinuosi dėl svarbių dalykų. Jaudinuosi ir dėl smulkmenų. Kartais man atrodo, kad aš praktiškai dėl visko jaudinuosi. Būdamas paauglys, kai tėvai kažkur užtruko keturias valandas, aš iškviečiau policiją.

Biblijoje dažnai yra sakoma, kad mes nebijotume. Dievas yra geras ir galingas, Jis pasiuntė Jėzų Kristų, kad numirtų už mus, ir Šventąją Dvasią, kad ji mums vadovautų. Todėl mūsų gyvenime pagrindo baimintis nėra. Kartais iškyla problemos, bet Dievas pažadėjo būti su mumis ir visur padėti.

Ne kartą įveikti baimę man padėjo vienas Biblijos tekstas - Izaijo 51, 12-16. Jame Dievas primena izraelitams, kurie patyrė didelius sunkumus, kad Jis kaip ir anksčiau yra jiems artimas ir juos myli. „Aš, Aš guosiu tave“, - Jis sako per pranašą Izaiją (Iz 51, 12).

Man patinka šis pažadas. Keturi trumpi žodžiai tapo mano sielos inkaru. Aš į juos kreipiausi daug kartų, kai man iškildavo problemos ir su nauja jėga mane užgriūdavo stichijos. Šiuo tekstu Dievas skatina mane su tikėjimu pakelti akis aukštyn ir žiūrėti į savo „Kūrėją, kuris ištiesė dangus ir sukūrė žemę“ (Iz 51, 13). Į Tą, Kuris pažadėjo mane paguosti.

Viešpatie, kartais sunkumai atrodo per daug dideli. Tačiau Tu esi už juos didesnis. Padėk man, nepaisant visų baimių, jais remtis ir matyti Tavo rūpestį.

Paguodžiantis Dievo buvimas yra galingesnis už mūsų baimes.

© Our Daily Bread