Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nuostabi Dievo kūrinija

Dave Branon
2018 August 13 d.

„Jų pakrantėse padangių paukščiai gyvena, medžių šakose jie čiulba“ (Ps 104, 12).

Neseniai mes aplankėme anūkus, kurie domisi ornitologija. Drauge su jais mes su malonumu stebėjome vieną erelių šeimą Floridoje, ką daryti galėjome per prie jų lizdo prijungtą žiniatinklio kamerą. Kiekvieną dieną mes matėme, kaip aukštai nuo žemės esančiame lizde paukščiai tėvai rūpinosi ereliuku, saugojo jį nuo supančio pasaulio pavojų ir maitino mažylį pro šalį tekančioje upėje sugauta žuvimi.

Šios mažos erelių šeimos gyvenimas mums priminė 104 psalmę, kurioje aprašoma Dievo kūrinijos didybė. Psalmėje pavaizduoti kūrybingos Dievo rankos sukurti šedevrai.

Mes regime Jo didybę visatoje (Ps 104, 2-3).

Mes žavimės Jo darbais žemėje; Jo sukurtais vandenynais, kalnais ir slėniais (Ps 104, 5-10).

Mes matome Jo šlovę sutvertuose gyvūnuose, paukščiuose ir augalijoje (Ps 104, 11-18).

Mes stebime laiko ratą, kurį mūsų pasaulyje nustatė Dievas: rytą – vakarą, šviesą – tamsą, darbą ir poilsį (Ps 104, 19-23).

Kokį nuostabų pasaulį mums ir savo šlovei sukūrė Dievas! „Laimink, mano siela, Viešpatį!“ (Ps 104, 1). Kiekvienas iš mūsų gali dėkoti Jam už viską, kuo Jis taip dosniai mus apdovanojo.

Šlovinu Tave, Viešpatie, už Tavo kūrinijos stebuklus!

Kūrinijos grožis atspindi Kūrėjo didybę ir grožį.

© Our Daily Bread