Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Garsus gyvenimas

David C. McCasland
2018 August 13 d.

„Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse“ (1 Pt 3, 15).

Vieno mažo miestelio viešbučio kambaryje aš pastebėjau ant stalo gulinčią kortelę. Joje buvo parašyta: „Sveiki atvykę! Mes meldžiamės, kad jums čia būtų ramu, o jūsų kelionė būtų vaisinga. Tegul laimina bei apsaugoja jus Dievas ir teapšviečia Jus savo šviesiu veidu“.

Aš panorau daugiau sužinoti apie šį viešbutį. Atverčiau jų tinklalapį ir perskaičiau, jog viešbučio vadovai ir darbuotojai siekia tobulumo ir stengiasi darbe parodyti savo tikėjimą.

Man tai priminė apaštalo Petro žodžius, skirtus Mažosios Azijos krikščionims. Jis ragino juos, kad savo tikėjimą Kristumi jie parodytų visuomenei, kurioje jie gyveno. Nepaisant galimos priespaudos ir persekiojimų, apaštalas Petras įtikinėjo juos nebijoti. Jis rašo: „Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai“ (1 Pt 3, 15).

Mano draugas tai vadina „gyvenimo būdu, kurį reikia paaiškinti“. Nesvarbu, kur mes gyvename ar dirbame. Įsitvirtinkime Viešpatyje ir gyvenkime pagal mūsų tikėjimą, visuomet pasirengę romiai ir pagarbiai atsakyti kiekvienam, kuris susidomės mūsų vilties priežastimi.

Dangiškasis Tėve, mes norime Tave pagerbti meile žmonėms ir nuolankiu liudijimu, kai jie paklaus apie mūsų vilties Tavimi priežastį.

Tegul mūsų gyvenimas paskatina žmones susidomėti mūsų viltimi.

© Our Daily Bread