Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pasaulio šviesa

Lisa Samra
2018 August 13 d.

„Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu“ (Apr 3, 20).

Vienas iš mano mėgstamų vaizduojamojo meno kūrinių yra Keble koledžo koplyčioje Oksforde, Anglijoje. Paveiksle „Pasaulio šviesa“, kurį nutapė anglų tapytojas Viljamas Holmanas Huntas (William Holman Hunt), yra pavaizduotas Jėzus, kuris laiko rankoje žibintą ir beldžiasi į namų duris.

Paveiksle yra viena įdomi detalė: durys yra be rankenos. Kai Huntui uždavė klausimą, kodėl prie durų nėra rankenos, jis paaiškino, jog durys vaizduoja žmogaus širdį. Jis drobėje pavaizdavo Apreiškimo knygos tekstą: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu“ (Apr 3, 20).

Biblijos žodžiai ir Hunto paveikslas parodo, koks geras yra Jėzus Kristus. Jis romiai beldžia į mūsų širdies duris ir siūlo savo ramybę. Jis stovi ir kantriai laukia mūsų atsako. Jis pats neatidaro durų ir neverčia mūsų paklusti. Jis neprimeta mums savo valios. Vietoje to, Jis visiems žmonėms siūlo išgelbėjimo dovaną ir tiesos šviesą, kad galėtume ja vadovautis.

Ir Jis žada įeiti pas kiekvieną, kuris atidarys duris. Kitų sąlygų ar reikalavimų nėra.

Jeigu jūs girdite Jėzaus balsą, Jo beldimą į jūsų širdies duris, žinokite: Jis kantriai laukia ir, jeigu atidarysite duris, būtinai užeis.

Viešpatie, dėkoju Tau už išgelbėjimo dovaną ir už pažadą užeiti, jeigu mes atidarysime duris. Aš noriu priimti Tavo dovaną ir atiduoti Tau savo gyvenimą.

Atidarykite duris Jėzui: Jis kantriai jūsų laukia.

© Our Daily Bread