Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Padėkos malda

David C. McCasland
2018 August 13 d.

„Visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17).

Daugelį metų aš su malonumu skaitau britų rašytojo G. K. Čestertono (G. K. Chesterton) knygas. Jose dera išmintis ir humoras. Todėl dažnai aš iš pradžių juokiuosi, o paskui susimąstau. Pavyzdžiui, jis rašo: „Ar jūs prieš valgį dėkojate Dievui? Puiku. O aš dar dėkoju Dievui prieš spektaklį teatre. Arba prieš atsiversdamas knygą. Arba prieš imdamasis dailės, maudydamasis, prieš eidamas pasivaikščioti. Ir dar aš Jam dėkoju prieš pamerkdamas plunksną į rašalą“.

Iš tikrųjų, gerai, kai mes dėkojame Dievui prieš pusryčius ar pietus. Tačiau ties tuo nereikėtų sustoti. Apaštalas Paulius kiekvieną veiklą traktavo kaip dingstį šlovinti Dievą. „Visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui“ (Kol 3, 17). Poilsis, darbas, mokslas – visa tai yra keliai, kuriais eidami mes galime pagerbti Viešpatį ir išreikšti Jam savo dėkingumą.

Ir dar Paulius rašė laiške Kolosiečiams: „Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi“.

Geriausia vieta dėkoti – visur ir visada.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už amžinojo gyvenimo dovaną. Per visą dieną mes norime šlovinti Tave.

Visa, ką mes bedarytume, šlovinkime Dievą ir dėkokime Jam.

© Our Daily Bread