Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kristaus mąstymas

Joyce Meyer
2018 July 12 d.

Apaštalas Paulius nesakė, kad mes esame tobuli arba, jog visuomet viskas pasiseka. Tačiau jis sakė, kad mes, tikintieji Jėzumi, Dievo Sūnumi, esame apdovanoti Kristaus mąstymu. Tai reiškia, jog mes turime gebėjimą dvasiškai mąstyti, nes kiekviename iš mūsų gyvena Kristus. Mes daugiau nebegalvojame taip, kaip galvojome anksčiau. Mes mokomės galvoti taip, kaip galvoja Jis.

Kai mes esame kupini Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse ir mus nukreipia, mus tiesiogiai veikia paties Kristaus protas. Kristaus mąstymas buvo mums duotas, kad parodytų mums teisingą kelią. Kai mes galvojame kaip Kristus, mus pripildo teigiamos mintys. Mes galvojame apie tai, kokie mes esame palaiminti, kaip labai Viešpats yra mums palankus.

Nepaisydamas to, kad apie Jį sklido neteisingos paskalos, nepaisydamas savo vienišumo ir likusių žmonių nesupratimo bei daugybės kitų neigiamų dalykų, Jėzus mąstė teigiamai. Jo mokiniai Jį paliko kaip tik tuomet, kai Jam jų labiausiai reikėjo, nepaisant to, Jėzus liko teigiamai susiteikęs – visuomet gebantis padrąsinti ir apdovanoti viltingais žodžiais. Vien tik Jo buvimas galėjo be pėdsakų sunaikinti visas baimes, blogas mintis ir kankinančią neviltį.

Iš Kristaus mes paveldėjome pozityvų mąstymą. Todėl, kai mes esame linkę turėti apie ką nors negeras mintis, mes akimirksniu turime suvokti, kad tomis minutėmis mes mąstome visai kitaip negu Jėzus. Dievas nori, kad mes atgautume dvasios ryžtą (drąsą). O mūsų sielų priešas trokšta, kad mes jaustumės prislėgti ir būtume slogios nuotaikos (įpultume depresijon). Mes turime daug galimybių pasiduoti blogoms mintims, tačiau tokiais atvejais mes neleidžiame Jėzui veikti mūsų sielose. Mes neturėtume neigiamai mąstyti. Panašios mintys nėra mūsų mintys!

DIENOS MALDA

Viešpatie, aš nuoširdžiai noriu įsisąmoninti, ką reikšią mąstyti („būti tokio nusistatymo“, Fil 2, 5) kaip Jėzus, ir aš iš tiesų noriu suprasti Kristaus mąstymo reikšmę mano gyvenime bei kiekvieną naujos dienos minutę tai prisiminti. Padėk man atverti savo širdį, kad suvokčiau Tavo valią; prašau, padėk man atsikratyti mano senojo mąstymo, minčių, kurios veda mane neteisingu keliu. Jėzaus Kristaus vardu prašau man padėti. Amen.