Dvasiniai skaitiniai

Laikas kalbėti

Bill Crowder
2018 July 12 d.

„Kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15-16)

„Vakarų žmonės turi laikrodžius, o afrikiečiai – laiką“. Šią afrikiečių patarlę pacitavo Osas Ginesas (Os Guinness) savo knygoje „Neįmanomi žmonės”. Aš perskaičiau ir susimąsčiau, kaip dažnai aš sakiau žmonėms, kad neturiu laiko. Iš tikrųjų, mes gyvename laikrodžio rodyklių tironijoje. Daugelio mūsų bendraamžių gyvenimuose viešpatauja tvarkaraščiai ir terminai.

Mozė meldėsi: „Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!“ (Ps 90, 12). O apaštalas Paulius rašė: „Todėl rūpestingai žiūrėkite (...) kaip išmintingi, branginantys laiką, nes dienos yra piktos“ (Ef 5, 15 – 16).

Manau, jog Paulius ir Mozė sutiktų, kad išmintingas laiko tvarkymas nėra rankinio laikrodžio naudojimo klausimas. Kartais aplinkybės mus verčia laikytis griežto grafiko. Bet jos taip pat gali paskatinti mus papildomai kam nors padovanoti savo brangaus laiko valandą arba dvi.

Visas mūsų gyvenimas – tai trumpa akimirka, per kurią mes galime padaryti įtaką pasauliui vardan Kristaus. Ir šia galimybe reikia naudotis. Galbūt dėl to teks nusiimti laikrodį ir atšaukti planus, tačiau tai duos galimybę pareikšti Kristaus kantrią meilę tiems, kuriuos jis atvedė į mūsų gyvenimą.

Pradėkime gyventi amžinojo Kristaus jėga ir malone, ir tuomet mūsų laikas turės amžiną vertę.

Dangiškasis Tėve, Tu davei mums pakankamai laiko, kad išpildytume Tavo valią. Padėk jį panaudoti  taip, kad pašlovintume Tave.

Disponuoti laiku  - nereiškia stebėti laikrodį, bet geriausiai panaudoti laiką.

© Our Daily Bread