Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kaip elgtis su kritikais

Kirsten Holmberg
2018 July 10 d.

„Dieve, ar girdi, kaip mes esame niekinami? Nukreipk jų priekaištus ant jų galvų“ (Neh 4, 4).

Aš dirbu grupėje, kuri organizuoja kasmetinius renginius mūsų mieste. Mes ruošiamės vienuolika mėnesių, svarstome detales, paskiriame datą, sudarome planą, nustatome bilietų kainas. Taip pat parenkame vedančiuosius, garso operatorius ir kitus reikalingus žmones. Kai renginys prasideda, mes prižiūrime procesą, atsakome į lankytojų klausimus, patariame. O po visko renkame atsiliepimus. Kai kurie iš jų būna teigiami. Kitus sunku skaityti. Mes dažnai girdime, kaip mus giria, tačiau neapsieina ir be nusiskundimų. Prasti atsiliepimai kartais labai nuvilia, ir tada norisi viską mesti.

Nehemijas  taip pat turėjo kritikų, nes vadovavo žmonėms, atstatant Jeruzalės sieną. Jie išjuokė statytojų pastangas ir jų adresu laidė kandžias pastabas. Pavyzdžiui: „Tegul stato! Kai lapė užlips, sugrius jų akmeninė siena“ (Neh 4, 3). Nehemijo reakcija padeda man teisingai elgtis su savo kritikais. Vietoje to, kad įpultų į neviltį arba mėgintų ginčytis, jis prašė Dievo, jog išgirstų, kaip elgiamasi su Jo vaikais, ir kad juos apgintų (Neh 4, 4). O paskui, kai tuos rūpesčius patikėjo Dievui, jis drauge su kitais uoliais žmonėmis toliau statė sieną (Neh 4, 6).

Mes galime pasimokyti iš Nehemijo, kad nereikia atsitraukti nuo darbo dėl nepagrįstos kritikos. Jei iš mūsų šaipomasi ar mus be pagrindo kritikuoja, tiesiog kreipkimės į Dievą, kad mus apgintų nuo mūsų priešų ir padėtų nenusiminti darant gerus darbus.

Dėkui, Viešpatie, kad Tu matai mano aplinkybes ir mane užstoji. Padėk atskirti kritikoje gerus dalykus nuo blogų, pasikliauti Tavimi ir iš visos širdies darbuotis.

Dievas yra mūsų geriausia apsauga nuo kritikos.

© Our Daily Bread