Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Atverk man akis

Keila Ochoa
2018 July 10 d.

„O Guodėjas – Šventoji Dvasia, kuri mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau“ (Jn 14, 26).

Kai aš pirmą kartą aplankiau puikią Choros bažnyčią Stambule, tai sugebėjau atpažinti kai kuriuos Biblijos siužetus, pavaizduotus Bizantijos freskose ir mozaikose ant lubų. Tačiau daugelio nesužiūrėjau ir pražiopsojau. Antrą kartą turėjau vadovą. Jis parodė detales, kurių anksčiau aš nepastebėjau, ir staiga viskas įgijo prasmę bei harmoniją. Pavyzdžiui, pirmojoje navoje buvo  išsamiai pavaizduotas Jėzaus gyvenimas pagal Luko evangeliją.

Kartais, skaitydami Bibliją, mes suprantame pagrindines istorijas, tačiau mums praslysta pro akis rišančios detalės, kurios sujungia Šventąjį Raštą į vieną puikią, kupiną prasmės ir harmonijos istoriją. Todėl yra rašomi komentarai ir leidžiamos Biblijos studijų priemonės. Be to mums taip pat reikalingas vadovas – tas, kuris galėtų mums atverti akis ir parodyti užrašytus Dievo apreiškimo stebuklus. Mūsų vadovas – Šventoji Dvasia, Ji mus moko „visko“ (Jn 14, 26). Paulius rašė, kad mes gyvename tiesomis, „kurių moko Šventoji Dvasia, - dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais“ (1 Kor 2, 13).

Kaip nuostabu gauti Knygos aiškinimą iš paties Autoriaus! Dievas ne tik davė mums savo Žodį, bet ir padeda suprasti bei studijuoti jį. Melskimės drauge su psalmininku: „Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau“ (Ps 119, 18).

Viešpatie, kai aš skaitau Tavo Žodį, atverk man akis, kad galėčiau pamatyti Tavo apreiškimo stebuklus.

Norint suprasti Bibliją, reikia jos Autoriaus pagalbos.

© Our Daily Bread