Dvasiniai skaitiniai

Ne tai, kas atrodo

Tim Gustafson
2018 June 06 d.

„Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo“ (1 Jn 4, 1).

„Klausykis!, – pasakė man žmona telefonu. – Mūsų kieme beždžionė!“ Ji atsuko telefoną kiemo link, ir aš iš tikrųjų išgirdau klyksmą, kuris skambėjo panašiai kaip beždžionės. Buvo keista, nes artimiausios laukinės beždžionės gyveno už trijų tūkstančių kilometrų nuo mūsų. Tačiau greitai mano uošvis išsklaidė intrigą. „Tai ne beždžionė, o pelėda“, – paaiškino jis keistų garsų šaltinį. Tikrovė buvo kitokia, negu mes įsivaizdavome.

Asirijos karaliaus Sanheribo armija Izraelio karaliaus Ezekijo laikais buvo apsupusi Jeruzalę. Asirai manė, kad jie jau nugalėjo. Tačiau jie klydo. Nepaisant viso Asirijos karvedžio gyrimosi, miestas taip ir neatiteko priešui. Dievas apgynė savo tautą. „Ar aš be Viešpaties ėjau į šitą vietą, kad ją sunaikinčiau?“ – klausė karvedys (2 Kar 18, 25). Mėgindamas įtikinti apgultuosius pasiduoti, jis net pasakė: „Aš ateisiu ir išvesiu jus į žemę, panašią į jūsų žemę, pilną javų, vyno, duonos vynuogių, alyvmedžių ir medaus, kad galėtumėte gyventi ir nemirti“ (2 Kar 18, 32).

Tai skambėjo labai panašiai kaip Dievo žodžiai! Tačiau pranašas Izaijas apie Sanheribą perdavė izraelitams tikruosius Dievo žodžius: „Jis neįeis į šitą miestą ir nepaleis prieš jį nė venos strėlės (...) Aš apginsiu šį miestą ir jį išgelbėsiu“ (2 Kar 19, 32-34; Iz 37, 35). Tą pačią naktį „Viešpaties angelas“ sunaikino pagrindines Asirijos armijos pajėgas (2 Kar 19, 35).

Kartais mes susidursime su gražiai kalbančiais žmonėmis, kurie mus apipils nebibliniais „patarimais“. Tačiau Dievas kreipiasi į mus per savo Žodį. Jis vadovauja mums Šventąja Dvasia. Jo ranka veda tuos, kurie seka paskui Jį. Jis niekuomet mūsų neapleis.

Viešpatie, išmokyk mus atpažinti Tavo balsą. 

Dievas visada yra ištikimas.

© Our Daily Bread