Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Tolima šalis

David C. McCasland
2018 May 30 d.

„Tavo akys matys karalių jo grožybėje, jos matys tolimą šalį“ (Iz 33, 17).

Amy Karmaikl (Amy Carmichael 1867–1951) žinoma dėl savo veiklos, gelbėjant našlaites mergaites Indijoje ir suteikiant joms naują gyvenimą. Dirbdama varginantį darbą, ji turėjo laikotarpius, kuriuos pati vadino „regėjimų akimirkomis“. Savo knygoje „Mėnulio šviesos auksas“ ji rašė: „Sunkios dienos viduryje mums yra suteikiama galimybė trumpai pažvelgti į „tolimos žemės“ atspindį, ir, jo sužavėti, mes nuščiūvame kelyje“.

Pranašas Izaijas kalbėjo apie laiką, kai užsispyrusi Dievo tauta atsigręš į savo Kūrėją. „Tavo akys matys karalių jo grožybėje, jos matys tolimą šalį“ (Iz 33, 17). Pamatyti šią „tolimą šalį“ – reiškia pakilti virš dabarties aplinkybių ir pažvelgti į amžinybę. Sunkių laikotarpių metu Viešpats leidžia mums pamatyti gyvenimą per Jo prizmę ir atsinaujinti viltyje. „Viešpats yra mūsų teisėjas, Viešpats – mūsų valdovas, Viešpats – mūsų karalius, Jis išgelbės mus“ (Iz 33, 22).

Kiekvieną dieną mes galime nuspręsti (pasirinkti): ar nusivylus žiūrėti žemyn, ar pakėlus akis žvelgti į „tolimą šalį“, į didį Viešpatį (Iz 33, 21).

Amy Karmaikl tarnavo Indijoje daugiau nei penkiasdešimt metų, padėdama jaunoms merginoms, turėjusioms daug poreikių. Kaip ji įstengė? Tiesiog kasdien žvelgė į Kristų ir pasikliovė Jo pagalba. Ir mes taip galime.

Viešpatie, šiandien mes pakeliame savo akis nuo visų problemų į Tave, kad išvystume Tavo didybę  ir rastume ramybę.

Žvelkite į Jėzų.

© Our Daily Bread