Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Gaunant, ko trokštame

Joyce Meyer
2018 May 30 d.

Paprastai aš žinau, ko noriu, ir man patinka gauti tai, ko noriu. Aš esu tokia pat, kaip ir daugelis žmonių. Tačiau, kai mes negauname, ko norime, užsiliepsnoja mūsų neigiamos emocijos.

Mes, krikščionys, dažnai tikimės, kad mūsų gyvenimas bus idealus, ir kad viskas eisis kaip per sviestą. Mes tikimės sėkmės, laimės, džiaugsmo, ramybės ir panašių dalykų. Ir kai mūsų planai sužlunga, mes papučiame lūpas arba imame skųstis.

Nors Viešpats iš tiesų nori, kad mes turėtume gerą gyvenimą, šiaip ar taip kai kuriose situacijose mums teks parodyti kantrybę ir ištvermę, kai mums ims klostytis ne taip, kaip norėjosi. Tokie nusivylimai yra mūsų charakterio ir mūsų dvasinės brandos lygio išmėginimai. Faktiškai, jie parodo tikrąjį mūsų pasirengimo laipsnį, norint pereiti į kitą etapą.

Kodėl mes manome, jog visuomet ir visuose dalykuose turime būti geriausi? Kodėl mes galvojame, kad turime teisę į idealų gyvenimą? Galbūt kartais mes apie save galvojame geriau, negu turėtume manyti. Tačiau kaip tik nuolankus protas leidžia mums užimti vietą paskutinėje eilėje ir laukti, kol Dievas pakvies mus į pirmąją eilę. Dievo Žodis sako, jog per tikėjimą ir kantrybę mes paveldime Dievo pažadus. Net būdami įsitikinę, jog Dievas yra geras, ar mes ir toliau galime tikėti bei pasikliauti Juo ir tuomet, kai jaučiame, jog gyvenimas yra neteisingas?  

Visa tiesa apie krikščioniško gyvenimo esmę yra ta, kad mes turėtume visiškai pasišvęsti Viešpačiui. Jeigu mes patikime savo norus Dievui, tai, kas vyksta, daugiau negali išvesti mūsų iš pusiausvyros ar sukelti įniršio. Jeigu Viešpats Dievas neduoda mums to, ko mes trokštame ir ko prašome, mūsų tikėjimas bus pakankamai stiprus, kad mes galėtume pasakyti: „Tebūnie ne mano, bet Tavo valia!“ (Lk 22, 42).

Malda šiai dienai: Viešpatie, padėk man. Dažnai mano norai yra per dideli, ir kai jie neišsipildo, aš nusimenu. Atleisk man. Dar kartą primink man, kad Jėzus taip pat nenorėjo numirti ant kryžiaus, tačiau Jis gyveno absoliučiai paklusdamas Tavo valiai. Jėzaus Kristaus vardu prašau Tavęs, padėk man visiškai paklusti Tau ir būti patenkintam tuo, ką Tu man duodi. Amen“.

Ištrauka iš Joyce Meyer knygos „Proto mūšiai. Pamaldus atsidavimas“ (Battlefield of the Mind Devotional), 2005 m.