Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Dievo atspaudai

Dennis Fisher
2018 May 28 d.

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).

Laigonė Styvens su savo broliu Niku mėgo kopti kalnus. Jie buvo patyrę alpinistai ir abu buvo įkopę į McKinley (Denali), aukščiausio kalno Šiaurės Amerikoje, viršūnę. O vėliau, 2008 m. sausio mėnesį, Kolorado kalnuose įvyko nelaimingas atsitikimas. Jie pateko į laviną, dėl ko Nikas buvo stipriai susižalotas, o Laigonė žuvo.

Jau vėliau Nikas vienoje iš kuprinių aptiko sesers dienoraštį. Jame buvo pasvarstymai, maldos Dievui ir dėkingumas Jam. Štai vienas iš įrašų: „Aš esu meno kūrinys, kurį pasirašė Dievas. Tačiau Jis dar nebaigė. Priešingai, Jis tik pradėjo... Ant manęs yra uždėtas Dievo rankos atspaudas. Niekada nebus kitos tokios kaip aš... Ir aš turiu šiame gyvenime atlikti darbą, kurio nepadarys niekas kitas“.

Nors Laigonės šioje žemėje jau nėra, jos paliktas geras pėdsakas įkvėpia ir motyvuoja tuos, kurie liko.

Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą (Pr 1, 26), ir kiekvienas žmogus yra „meno kūrinys, kurį pasirašė Dievas“. O krikščionys yra ypatingi šedevrai. Kaip sakė apaštalas Paulius: „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).

Garbė Dievui, kad Jis kiekvieną iš mūsų naudoja savo laiku ir būdu, norėdamas padėti kitiems.

Viešpatie, kaip Tu nori mane panaudoti? Aš esu atviras ir pasirengęs.

Kiekvienas žmogus – yra unikali Dievo meilės sumanymo apraiška.

© Our Daily Bread