Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Ramybės paslaptis

Keila Ochoa
2018 May 18 d.

„Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę“ (1 Tes 3, 16).

Greisė yra ypatinga moteris. Kai aš apie ją galvoju, visada prisimenu vienintelį žodį – ramybė. Per šešis mėnesius, kai mes pažįstamos, retai keitėsi jos rami ir nesudrumsta veido išraiška. O tuo tarpu jos vyrui aptiko retą ligą ir paguldė į ligoninę.

Aš paklausiau Greisės, kokia jos ramybės paslaptis. Ji atsakė: „Ta paslaptis yra Jėzus manyje. Kitaip negaliu paaiškinti tos ramybės, kurią aš jaučiu šios audros metu“.

Dvasinės ramybės paslaptis – santykiai su Jėzumi Kristumi. Jis – yra mūsų ramybė. Jeigu Jėzus yra mūsų Gelbėtojas bei Viešpats ir mes esame Jame, ramybė tampa mūsų vidinio turinio dalimi. Ligos, finansiniai sunkumai arba pavojai ir toliau gali įsibrauti į mūsų gyvenimą, bet mus nuramina žinojimas, jog Dievas mus laiko savo rankose (Dan 5, 23); ir mes pasitikime, kad viskas mums išeina į gera (Rom 8, 28).

Ar jūs pažįstate tą ramybę, pranokstančią visokią logiką ir supratimą? (Fil 4, 7). Ar jūsų vidinis „aš“ yra įsitikinęs, kad viską aplinkui kontroliuoja Dievas? Aš visiems mums linkiu to, ko linkėjo apaštalas Paulius: „Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais“ (2 Tes 3, 16).

Brangus Viešpatie, visose aplinkybėse ir visokiu laiku suteik man Tavo ramybę.

Pasitikėjimas Jėzumi – yra ramybė.

© Our Daily Bread