Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Atgaiva

Marvin Williams
2018 April 22 d.

„Nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11).

Vieną ypač karštą dieną aštuonmetis Karminas Makdanielis panoro pasirūpinti vietiniu paštininku. Todėl ant priebučio laiptelių jis pastatė indą su ledu, kuriame buvo gėrimai ir vanduo. Namų kamera užfiksavo paštininko reakciją: „Vaje! Vanduo ir gėrimai! Garbė Dievui ir ačiū jums!“

Karmino mama sako: „Jis jaučia pareigą parūpinti paštininkui gaivių gėrimų, net jeigu mūsų nėra namie“.  

Šis mūsų širdis sušildantis pasakojimas primena, kad yra Tas, kuris, pagal Pauliaus žodžius, „patenkins visas jūsų reikmes“ (Fil 4, 19). Apaštalas buvo kalėjime ir nežinojo, kas jo laukia. Tačiau jis rašo Filipų krikščionimis, jog džiaugiasi, nes Dievas patenkino jo poreikius per jų siunčiamą finansinę paramą. Ši bažnyčia nebuvo turtinga, bet ji buvo dosni ir rūpinosi ne tik Pauliumi, bet ir kitais stokojančiais (Kor 8, 1-4). Kaip filipiečiai pasirūpino kalinčiu apaštalu, taip Dievas „iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ patenkino jų poreikius (Fil 4, 19).

Dievas dažnai teikia pagalbą per žmones. Kitaip sakant, Jis paskatina juos ir tokiu būdu siunčia viską, ko mums būtinai reikia. Patikėdami Jam savo poreikius, ir mes, kaip apaštalas Paulius, išmoksime būti patenkinti visose aplinkybėse (Fil 4, 11-13).

Kaip Dievas ragina jus pasirūpinti kitais? Kokiais būdais ir per kokius žmones Dievas pasirūpino jūsų būtinomis reikmėmis? Paskirkite laiko, kad padėkotumėte Dievui už tai.

Dievo rūpinimasis mumis visuomet yra didesnis už mūsų problemas.

© Our Daily Bread