Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Meilės praustuvas

Amy Boucher Pye
2018 April 10 d.

„Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs“ (Jn 13, 5).

Kartą, kai dar mokiausi mokykloje, mokytojas paprašė (neatsigręžus) pasakyti, kokios spalvos yra siena mums už nugaros. Niekas negalėjo pasakyti. Mes paprasčiausiai į ją nekreipėme dėmesio.

Mes praleidžiame daugelį detalių, nes negalime sutalpinti tiek informacijos. Ir dažnai nematome to, kas yra mums prieš akis. O paskui staiga pamatome ir nustembame.

Neseniai taip atsitiko ir man, skaitant Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Jėzus nuplovė mokiniams kojas. Šį tekstą aš skaičiau ir girdėjau daug kartų. Mūsų Gelbėtojas ir Karalius atliko darbą, kurį tais laikais nepavesdavo net tarnams iš judėjų, toks jis buvo niekingas. Tai negali nesukelti pagarbios baimės. Tačiau tai, ko aš anksčiau nepastebėjau, kad Jėzus, Žmogus ir Dievas, nuplovė kojas Judui. Kaip žinome iš Evangelijos pagal Joną 13, 11, Jis žinojo, kad Judas bus išdavikas, bet vis tiek nuolankiai ir romiai patarnavo priešui.

Iš praustuvo su vandeniu tekėjo meilė. Šią meilę Jis parodė net tam, kuris Jį išdavė. Mąstydami apie įvykius atsitikusius savaitę prieš Kristaus prisikėlimą, melskimės prašydami nuolankumo ir romumo, kad galėtume pareikšti Viešpaties meilę draugams ir priešams.

Viešpatie Jėzau Kristau, pripildyk mano širdį meile, kad galėčiau pasiraitoti rankoves ir Tavo garbei nuplauti kitiems kojas.

Nes iš meilės Jėzus nusižemino ir nuplovė mokiniams kojas.

© Our Daily Bread