Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Gyvenimo prasmė

Monica Brands
2018 April 10 d.

„Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“ (Lk 12, 15).

Neseniai peržiūrinėjau finansinių patarimų knygas ir pastebėjau vieną įdomią tendenciją. Beveik visos knygos davė gerus patarimus, tačiau be to nurodydavo, jog iš pradžių teks sumažinti išlaidas ir pakentėti, tačiau paskui jūs gyvensite kaip milijonieriai. Tik viena knyga pasiūlė kitokį požiūrį: gyvenimo pilnatvei reikia ne pinigų, o paprastumo. Jeigu jums, norint patirti džiaugsmą, reikia daugiau pinigų ir prabangos, tai, kaip rašoma knygoje: „Jūs prasilenkėte su gyvenimo prasme“.

Šie išmintingi žodžiai man priminė Jėzaus atsakymą, kai kažkas paprašė, jog Jėzus įtikintų jo brolį, kuris nenorėjo dalintis palikimu. Vietoj to, kad būtų parodęs užuojautą, Jėzus gan atžagariai atsisakė, o paskui perspėjo dėl gobšumo nuodėmės: „nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos“ (Lk 12, 14-15). Toliau Jis pasakė palyginimą apie turtingą žmogų, kuris planavo pastatyti didžiulius grūdų aruodus ir prabangiai gyventi – tai buvo savo rūšies senovinis pensijos planavimas. Tačiau pabaiga buvo nelaukta. Turtas jam nedavė jokios naudos, nes tą pačią naktį jis numirė (Lk 12, 16-20).

Žinoma, mes esame atsakingi už išmintingą pinigų naudojimą, tačiau Jėzaus žodžiai primena, kaip svarbu tikrinti (ir ištirti) savo motyvus. Mūsų širdys turi būti nukreiptos ieškoti Dievo Karalystės, pažinti Viešpatį ir Jam tarnauti, o ne būti susirūpinusios, kaip užtikrinti savo ateitį (Lk 12, 29-31). Jeigu mes gyvename Jam ir dosniai dalinamės su kitais, tai galime jau dabar turėti gyvenimo pilnatvę. Tokia tarnystė suteikia prasmę visam gyvenimui (Lk 12, 32-34).

Viešpatie, dėkojame Tau už viską, ką Tu taip dosniai mums davei. Išmokyk mus džiaugtis tuo, ką turime, ir dalintis su kitais.

Mums nereikia laukti geresnio gyvenimo, jis mums yra prieinamas jau dabar.

© Our Daily Bread