Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Menas turėti dėkingą širdį

Joe Stowell
2018 April 10 d.

„Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas“ (Ps 118, 1).

Vestuvių dieną mes su Marta noriai prisiekėme būti ištikimi „džiaugsme ir varge, ligoje ir sveikatoje, turte ir skurde“. Gali atrodyti keista, kad džiugią sutuoktuvių dieną žmonės kalba apie liūdnus gyvenimo dalykus – vargus, ligas ir skurdą. Tačiau taip yra pabrėžiamas faktas, jog kartais gyvenime užeina sunkūs laikai.

Ką gi mums daryti, kai užklumpa neišvengiami sunkumai? Apaštalas Paulius primygtinai mus ragina Kristaus vardu „už viską dėkoti“ (1 Tes 5, 18). Kad ir kaip būtų sunku suvokti, bet yra priežastis, kodėl Dievas skatina mus visuomet turėti savyje dėkingumo dvasią. Dėkingumas išplaukia iš paprastos tiesos: Dievas yra geras ir Jo gailestingumas amžinas (Ps 118, 1). Jis nepalieka mūsų ir sustiprina mus sunkumuose (Hbr 13, 5-6) bei panaudoja išmėginimus, kad pakeistų mūsų charakterį ir padarytų mus panašius į Jį (Rom 5, 3-4).

Kai gyvenimas pateiks nemalonias staigmenas, apsisprendimas būti dėkingam sukoncentruos mūsų dėmesį į Dievo gerumą ir suteiks jėgų įveikti sunkumus. Mes galėsime drauge su psalmininku ištarti: „Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas!“ (Ps 118, 29).

Viešpatie, aš taip dažnai susikoncentruoju į savo problemas ir užmirštu, jog net išmėginimų metu Tu esi geras. Išmokyk mane būti dėkingu.

Dėkingumas yra dorybė, kuri auga praktikuojant.

© Our Daily Bread