Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Nuoširdi ištikimybė

Dave Branon
2018 April 04 d.

„Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą“ (Ps 34, 3).

Sporto sirgaliai mėgsta dainuoti dainas ir skanduoti šūkius savo mylimos komandos garbei. Be to, jie vilki drabužius su logotipais, facebook‘e skelbia pastabas apie savo mėgstamas komandas, nepaliaujamai kalbasi su draugais apie žaidėjus, tuo dėl savo susižavėjimo nepalikdami abejonių. Aš taip pat „sergu“ už „Detroito tigrų“ (Detroit Tigers) komandą. Aš turiu jų firmines kepuraites ir marškinėlius. Be to, aš kartais apie juos kalbu.

Susižavėjimas sportu gali priminti, jog visų pirma mes turime žavėtis Viešpačiu. Aš apie tai susimąstau, kai skaitau 34 psalmę, kur Dovydas atkreipia mūsų dėmesį į Tą, kuris yra už viską žemėje svarbiausias.

Dovydas sako: „Šlovinsiu Viešpatį visada“ (Ps 34, 1; I dalis), o mums reikia pagalvoti apie tas gyvenimo sritis, kuriose mes gyvename taip, lyg mums Dievas nebūtų tiesos, šviesos ir išgelbėjimo šalinis. Jis sako: „Nuolat girsiu Jį savo lūpomis“ (Ps 34, 1; II dalis), o mums verta susimąstyti, kaip dažnai mes šio pasaulio vertybes garbiname daugiau už Viešpatį. Dovydas sako: „Viešpačiu didžiuosis mano siela“ (Ps 34, 2), o mes suvokiame, kad dažnai daugiau giriamės savo kukliais pasiekimais, negu tuo, ką dėl mūsų padarė Kristus.

Nėra nieko blogo mėgti sportą, turėti pomėgius ir siekti laimėjimų. Tačiau labiausiai savo gyvenime mes turime šlovinti Viešpatį. „Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą“ (Ps 34, 3).

Viešpatie, padėk man savo lūpomis garbinti Tave ir žmonėms girtis Tavimi. Padėk man likti susikoncentravusiu į Tave.

Ištikimybė – nuoširdžios meilės požymis.

© Our Daily Bread