Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Kai mus pripildo Dievas

Adam Holz
2018 April 04 d.

„Tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius“ (Ps 16, 11).

Ką aš padariau? Tai turėjo būti vienas geriausių mano gyvenimo periodų, o vietoje to jis tapo vienu iš pačių liūdniausių. Baigęs koledžą, aš gavau savo pirmą „tikrą“ darbą. Dėl jo aš pervažiavau šimtus kilometrų nuo vietovės, kurioje išaugau. Tačiau mano džiaugsmas greitai išblėso. Man davė skurdų butą be baldų. Ir jokio žmogaus. Darbas buvo įdomus, bet vienatvė buvo tiesiog nepakeliama.

Kartą vakare aš sėdėjau savo bute ant grindų atsirėmęs į sieną. Atsiverčiau Bibliją ir netikėtai aptikau 16 psalmę, kurioje yra pažadas, kad Dievas suteiks „džiaugsmo pilnatvę“. „Viešpatie, - ėmiau melstis, - man atrodė, kad šis darbas kaip tik tinka man, bet aš jaučiuosi toks vienišas!  Pripildyk mane savo džiaugsmu, aš noriu jausti Tavo artumą“. Ištisas savaites įvairiais žodžiais aš meldžiausi šia liūdna malda. Kartais vienišumo jausmas dingdavo, ir aš būdavau kupinas suvokimo, jog Dievas yra šalia. Kitomis dienomis vėl sugrįždavo liūdesys.

Kiekvieną vakarą aš perskaitydavau šią psalmę, kartojau ją savo širdyje, ir pamažu Dievas sustiprino mano tikėjimą. Aš kaip niekuomet anksčiau patyriau Jo ištikimybę. Ir supratau, jog Jis man siuntė šį darbą, kad aš išmokčiau Jam atverti širdį ir nuolankiai laukti atsakymo, pasitikėdamas Jo pažadu pripildyti tikinčiuosius Šventąja Dvasia.

Viešpatie, kartais mes jaučiame tuštumą ir vienatvę. Tačiau Tu mums parodei gyvenimo kelią. Tu nori, kad mes Tavimi pasitikėtume. Padėk sunkiu metu tvirtai laikytis Tavo pažadų.

Įsitvirtinkite širdyje Dieve.

© Our Daily Bread