Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Mūsų tvirtas pamatas

David C. McCasland
2018 March 15 d.

„Jis duos laikus, saugius išgelbėjimo jėga, išmintimi, pažinimu. Viešpaties baimė bus jų turtas“ (Iz 33, 6).

Daug metų mūsų mieste žmonės statė ir pirko namus vietose, kuriose jiems gresia nuošliaužos. Kai kurie apie tai žinojo, o kitiems niekas nieko nepasakė. Keturiasdešimt metų trukę geologų ir miesto pareigūnų perspėjimai nesusilaukė reikalingo dėmesio. Iš namų atsiskleidžia nuostabus vaizdas, tačiau žemė, ant kurios jie stovi, bet kurią minutę gali imti judėti.

Senovės Izraelyje daugelis žmonių ignoravo Dievo raginimus nusisukti nuo stabų ir atsigręžti į Jį, gyvąjį ir tikrąjį Dievą. Senasis Testamentas pasakoja apie tragiškas jų nepaklusnumo pasekmes. Tačiau, net tuomet, kai jiems žemė slydo iš po kojų, Viešpats toliau kreipėsi į savo tautą vilties ir atleidimo žodžiais. Reikėjo tik atsigręžti į Jį ir eiti Jo keliu.

Pranašas Izaijas žadėjo: „Jis duos laikus, saugius išgelbėjimo jėga, išmintimi, pažinimu. Viešpaties baimė bus jų turtas“ (Iz 33, 6).

Šiandien, kaip ir Senojo Testamento laikais, Dievas leidžia žmonėms pasirinkti, ant kokio pagrindo statyti gyvenimą. Mes galime aklai paklusti savo norams, ir galime sutikti su Jo atskleistais Biblijoje ir Jėzuje Kristuje amžinais principais. Pasirinkime teisingai. „Aš stoviu ant Kristaus tvirtos Uolos – kitas pamatas tik grimztantis smėlis“ (Edward Mote).

Dangiškasis Tėve, mes pripažįstame, kad tik Tu esi tvirtas pamatas. Mūsų viltis tik Tavyje.

Viešpats yra tvirtas mūsų gyvenimo pagrindas.

© Our Daily Bread