Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Užsisekite diržus!

Bill Crowder
2018 March 15 d.

„Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Hbr 4, 16).

Lėktuvo vadas įjungė signalą „Užsisekite diržus“, pranešdamas, kad mes patekome į turbulencijos zoną: „Prašau nedelsiant grįžkite į savo vietas ir prisisekite saugos diržus“. Taip pat ir stiuardesės per garsiakalbius visuomet įspėja, kai lėktuvas skrenda per oro duobes, ir neprisisegę keleiviai gali nukentėti.

Dažniausiai gyvenime besiartinant nemalonumams, mūsų niekas neperspėja. Tačiau mylintis Dievas žino viską, kas mums nutinka, ir ragina mus Jam atnešti visus savo rūpesčius bei išgyvenimus. Biblijoje pasakyta: “Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Hbr 4, 15-16).

„Turbulencijos“ metu geriausias dalykas, kokį mes galime padaryti – maldoje kreiptis į dangiškąjį Tėvą. Žodžiai „malonė pagalbai reikiamu metu“ reiškia, kad Jo akivaizdoje mes esame „prisisegę diržus“ ir pavojaus metu galime būti ramūs. Dievas yra didesnis už visus pavojus ir problemas! Kai gyvenimas mus prislegia, mes galime melstis. Jis mums padės ištverti visus sunkumus.

Brangus Dangiškasis Tėve, kartais gyvenimas mane sukrečia. Padėk visuose sunkumuose pasitikėti Tavim ir prisiminti, jog Tu rūpiniesi manimi.

Nors problemų neįmanoma išvengti, mes galime kreiptis maldoje į Dievą, kuris viską žino ir viską gali.

© Our Daily Bread