Dvasiniai skaitiniai

Girdėti Jo balsą

David H. Roper
2018 March 15 d.

„Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ (Jn 10, 27).

Dėl klausos aš turiu sunkumų. Kaip sakė mano tėvas, „viena ausimi esu kurčias, o antra negirdžiu“. Todėl nešioju klausos aparatus.

Paprastai jie dirba gerai. Tačiau jeigu aplink triukšmas, iškyla problemų. Aparatai sustiprina tolimuosius garsus labiau už artimuosius. Todėl mano ausyse skamba kakofonija ir aš negaliu suprasti, ką kalba pašnekovas.

Taip yra ir mūsų kultūroje: daugybė pašalinių garsų užgožia tylų Dievo balsą. „Kur tiesą rasti, kur įgyti teisybę? – klausia poetas T.S. Eliotas (T.S. Eliot). – Ne čia. Čia trūksta tylumos“.

Laimei, mano dvasinius klausos aparatus galima taip nustatyti, kad jie ims šalinti pašalinius garsus ir aš girdėsiu tik tai, ką noriu. Lygiai taip pat, jeigu mūsų dvasia nurims ir mes įsiklausysime, tai išgirsime „tylų ramų balsą“ (1 Kar 19, 11-12).

Tačiau visų pirma Dievas su mumis kalba per savo Žodį (1 Tes 2, 13). Jeigu jūs paimsite į rankas Jo Knygą ir pradėsite skaityti, tai išgirsite Jo balsą. Jis myli jus labiau, negu jūs galite įsivaizduoti, ir nori, kad girdėtumėte, ką Jis kalba.

Brangus Viešpatie, aš labai dėkoju Tau už Žodį. Padėk man leisti laiką su Tavimi ir girdėti Tavo balsą.

Dievas kalba per savo Žodį, jeigu mes randame laiko, norėdami išgirsti.

© Our Daily Bread