Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Didis Gydytojas

Mart DeHaan
2018 February 27 d.

„Pasilikite manyje ir Aš jumyse (Jn 15, 4).

Kai gydytojas Rišis Mančandas klausia savo pacientų: „Kur jūs gyvenate?“, jį domina ne vien tik namų adresas. Jis mato ligonių būklės ryšį su jų gyvenimo sąlygomis. Paprastai tie, kurie kreipiasi į jį pagalbos, yra paveikti toksinų ir parazitų. Todėl gydytojas Mančandas tapo judėjimo „Gydytojai prieš srovę“ šalininku. Šiame judėjime dalyvauja sveikatos apsaugos darbuotojai, kurie ne tik suteikia medicinos pagalbą, bet ir darbuojasi, kad būtų pagerintos pacientų gyvenimo sąlygos.

Po to, kai Jėzus išgydė atėjusius pas Jį žmones (Mt 1, 23-24), Jis atkreipė jų dėmesį į tai, kas yra svarbiau už jų kasdienius poreikius (Mt 5, 1-12). Kalno pamoksle Jis apibūdino septynias dvasinei sveikatai būdingas savybes (Mt 5, 3-9). Dar du kartus Jis pavadino palaimintais tuos, kurie kenčia persekiojimus ir randa Jame viltį bei prieglobstį (Mt 5, 10-12).

Jėzaus žodžiai užduoda man eilę klausimų. Kur aš gyvenu? Kaip aš suvokiu savo dvasinės sveikatos poreikius, kurie yra svarbesni už kūniškus poreikius ir materialinę gerovę? Ar aš noriu būti vargšas dvasia, liūdintis, romusis, trokštantis teisumo ir gailestingumo, tyros širdies, ar noriu būti taikdarys, kuriuos visus Jėzus vadina palaimintais?

Dangiškasis Tėve, kai būna sunku šiuose dalykuose įžvelgti gėrį, padėk mums suvokti Tavo gailestingumą. Duok surasti naują požiūrį ir dvasinės sveikatos šaltinį Kristaus, mūsų Gydytojo globoje ir rūpestyje.

Kai Dievas yra mūsų namai ir prieglobstis, tada mūsų viltis yra Jame.

© Our Daily Bread