Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Sek paskui Jį

Alyson Kieda
2018 February 27 d.

„Po to jis (Eliziejus) sekė Eliją ir jam tarnavo“ (1 Kar 19, 21).

Vaikystėje aš nekantriai laukdavau mūsų bažnyčios vakarinių pamaldų. Jos būdavo nuostabios. Sekmadienio vakare dažnai pas mus atvykdavo misionieriai ar kiti kviestiniai pamokslininkai. Aš negalėjau atsiklausyti jų pasakojimų. Šie žmonės buvo pasirengę palikti šeimą ir draugus, o taip pat namus, turtą ir karjerą, kad vyktų tarnauti Dievui į svetimas ir kartais pavojingas vietoves.

Panašiai kaip tie misionieriai, Eliziejus taip pat dėl tarnystės paliko daugelį dalykų (1 Kar 19, 19-21). Mes mažai žinome apie jo gyvenimą prieš sutinkant pranašą Eliją. Galbūt tik tai, jog jis buvo užsiėmęs žemdirbyste. Elijas rado jį laukuose, kai Eliziejus ėjo paskui arklą, ir užmetė ant jo savo apsiaustą (pranašiškos tarnystės simbolį), tuo pačiu pašaukdamas sekti paskui jį. Eliziejus paprašė, kad Elijas leistų atsisveikinti su tėvais, o paskui jis paaukojo jungo jaučius ir leidosi paskui Eliją.

Nors ir nedaugeliui tenka atlikti tokius žygdarbius, Viešpats nori, kad mes sektume paskui JĮ, ir kad kiekvienas elgtųsi kaip „kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs“ (1 Kor 7, 17). Aš iš savo patirties žinau, jog tarnauti Dievui gali būti nepaprasta, nesvarbu, kur esame, net jeigu mes niekada nepaliksime namų.

Brangus Viešpatie, padaryk mus Tavo misionieriais toje vietoje, kur Tu mus patalpinai: arti ar toli, namuose ar svetimoje šalyje.

Dievas parodys, kaip Jam tarnauti bet kurioje vietoje.  

© Our Daily Bread