Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Pasitikėk Manimi

Poh Fang Chia
2018 February 27 d.

„Taigi nesirūpinkite rytdiena“ (Mt 6, 34).

Kai baigiau koledžą, gavau prastai apmokamą darbą. Turėjau taip mažai pinigų, kad kartais jų nelikdavo net kitiems pietums. Aš išmokau savo poreikius patikėti Dievui.

Panašiai atsitiko ir pranašui Elijui. Tarnaudamas Dievui, jis išmoko pasikliauti Juo kasdieniuose rūpesčiuose. Kai Elijas paskelbė Dievo teismą - ilgalaikę sausrą, Viešpats liepė jam eiti pasislėpti dykynėje prie Kerito upelio. Ten Dievas siuntė jam varnus, kurie atnešdavo duonos ir mėsos, o upelis teikė vandens (1 Kar 17, 1-4).

Tačiau sausra didėjo. Po kiek laiko upelis išdžiuvo. Tik jam išdžiuvus, Viešpats pasakė Elijui: „Eik į Sareptą Sidono krašte (...) Aš įsakiau vienai našlei aprūpinti tave“ (1 Kar 17, 9). Sarepta buvo Finikijoje. Šios šalies gyventojai buvo priešiški Izraeliui. Ar ras ten prieglobstį? Ir ar galės jį pamaitinti neturtinga našlė?

Mes norėtume, jog Viešpats mums duotų viską, ko reikia, ne tik šiai dienai, bet, kad dar suteiktų ir atsargų. Tačiau mylintis Tėvas šnibžda: „Pasitikėk Manimi“. Kaip Jis panaudojo varnus ir našlę, kad jie pamaitintų Eliją, taip Jis gali pasirūpinti ir mumis. Dievui viskas yra įmanoma. Visuose savo poreikiuose pasikliaukime Jo meile ir jėga.

Ištikimas Viešpatie, dėkoju Tau, jog Tu žinai visas mūsų reikmes dar prieš tai, kai mes Tavęs prašome. Padėk mums visuose dalykuose Tavimi pasitikėti.

Dievas patenkina visas mūsų reikmes – vieną po kitos.

© Our Daily Bread